Îmbunătăţirea serviciilor acordate în domeniul hematologiei şi oncologiei pediatrice în România, prin achiziţia de bunuri, servicii şi lucrări de specialitate
CLICK PENTRU A ACCESA PAGINA WEB A PROIECTULUI


România beneficiază de asistență financiară prin Granturile Norvegiene 2009-2014, având ca obiectiv să contribuie la reducerea disparitaților economice și sociale din Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor de cooperare între statul donator (Norvegia) și statele beneficiare prin sectorul prioritar RO19 „Inițiative în sănătatea publică”.

Operatorul de program pentru acest sector a fost desemnat Ministerul Sănătății, care are ca obiectiv „îmbunatațirea sănătății publice și reducerea inegalitaților în domeniul sanitar”.

Valoarea programului este de 26,592,941 euro din care:

- 85% Granturi Norvegiene – 22,603,999.85euro;

- 15% co-finanţare Ministerul Sănătăţii – 3,988,941.15 euro.

Perioada de implementare este 16 ianuarie 2014 - 30 aprilie 2017.


Rezultate aşteptate ale programului sunt:

1. Îmbunătăţirea prevenirii şi tratării bolilor contagioase (inclusiv HIV/SIDA şi TB);

2. Dezvoltarea resurselor la toate nivelurile din domeniul sanitar;

3. Prevenirea sau reducerea bolilor cauzate de un stil de viaţă nesănătos.

Programul se derulează prin implementarea a 8 proiecte predefinite, după cum urmează:

- RO 19.01 „Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din România prin creșterea capacităţii de control a Tuberculozei”;

- RO 19.02 „Îmbunătăţirea prevenirii şi controlului HIV/SIDA şi a Hepatitei B şi C în România”;

- RO 19.03 „Întărirea Reţelei Naţionale de mediatori Romi pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei rome”;

- RO 19.04 „Intervenţii la mai multe niveluri pentru preventia bolilor netransmisibile (BNT) asociate stilului de viaţă în România”;

- RO 19.05 „Lărgirea gamei și îmbunatățirea planificării serviciilor acordate pacientului prin registre de boli îmbunătățite”;

- RO 19.06 „Cresterea capacitatii sectorului de sanatate românesc sa puna in aplicare programe de screening organizat pentru cancerul adecvat la interventii de detectare precoce eficiente”;

- RO 19.10 „Îmbunătățirea serviciilor de sănătate în sarcina cu risc crescut, nașterea prematură și boli hematologice”;

- RO 19.11 „Îmbunătățirea serviciilor acordate în domeniul hematologiei și oncologiei pediatrice în Romania, prin achiziția de bunuri, servicii și lucrări de specialitate”.

PROIECTUL RO 19.11


Promotor de proiect:
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" București

Parteneri de proiect:
- Partener de proiect 1 - Spitalul Clinic de Urgență pentru copii “Louis Turcanu” Timișoara;
- Partener de proiect 2 - Institutul Oncologic “Prof.Dr.I.Chiricuță” Cluj-Napoca;
- Partener de proiect 3 - Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii «Sf. Maria » Iași.

Buget: 5.655.653 Euro, din care 85% Granturile Norvegiene 2009-2014 și 15% Ministerul Sănătății

Durata proiectului:10 luni în perioada iulie 2015 - aprilie 2016 (cu posibilitatea de prelungire până în data de 31 august 2016)

Obiectivul / obiectivele proiectului:
Îmbunătățirea asistenței medicale în domeniul hematologiei și oncologiei pediatrice în Romania, prin asigurarea infrastructurii de bază pentru un numar de 4 centre regionale din țară. Proiectul iși propune să crească rata de diagnostic în stadii precoce, curabile a cazurilor de hematologie și oncologie pediatrică, precum și rata de vindecări, folosind infrastructura modernă ce va fi achiziționată prin proiect.


Principalele rezultate asteptate:


- Achiziționarea de echipamente, cu care se vor obține rezultate îmbunătățite datorită tratamentelor adaptate categoriei de risc a pacienților cu implicații pozitive asupra supraviețuirii, și anume:
  • 3 aparate RMN (București, Iași, Cluj);
  • 3 sisteme de monitorizare la distanta (București, Iași, Cluj);
  • 3 aparate de anestezie (București, Iași, Cluj);
  • Sistem de monitorizare la distanță și anestezie pentru aparatul de radioterapie și CT-ul pentru plan de tratament (București);
  • EKG portabil (București);
  • Echograf portabil (Timișoara);
  • Criocilindru pentru stocare azot lichid si alimentare (Timișoara);
  • Aparat pentru dozare nivele plasmatice (Timișoara);
  • Osteodensitometru (Iași);
  • Analizator toxicologic (Iași).

- Instruirea unui numar de 289 persoane în scopul îmbunătăţirii activităţii personalului care lucrează în hematologie şi oncologie pediatrică (medici, asistente, infirmiere);
- Achiziționarea de servicii suport pentru implementarea proiectului;
- Realizarea unei campanii de informare, educare şi comunicare privind hematologia și oncologie pediatrică;
- Publicitatea activităților și rezultatelor proiectului.


Pentru detalii suplimentare vă rugăm sa acesati
http://www.initiativeinsanatate.ms.ro/ sursa: Ministerul Sanatatii