Dr. Virag Piroska


Specialitatea şi supraspecialitatea:  Biologie (din anul 1996);
Master in BiologieCelulara (din anul 1997);
Doctor in Biologie (din anul 2001);
Imunologieclinica –specialist (din anul 2002); principal (din anul 2009);
Cercetator Stiintific Gradul II (din anul 2015);
Poziţia curentă: Responsabil al Laboratorului de Radioterapie, Radiobiologie si Biologie tumorala;
Titluri ştiinţifice:  Cercetator Stiintific Gradul II
Poziţia didactică: Prezentare Curs şi Lucrări practice de Imunologie, in regim plata cu ora - Facultatea de Biologie şi Geologie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca – intre anii 2001-2008; 
Prezentare Curs şi Lucrări practice de: Imunologie; Hematologie; Oncobiologie, in regim plata cu ora - Facultatea de Biologie şi Geologie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca - din 2015-prezent.
  • elaborarea, conducereasiparticiparea la proiecte de cercetarestiintificesistudiiclinicenationalesiinternationale:
Participari in proiecte de cercetare:
- director de proiect al 3 proiecte de cercetare (2 de cooperaribilaterale, 1 national): proiect de cooperarebilaterala cu Ungaria, Programeinternationale, ANCS, contract nr. 14/03.06.2008, 2008-2009: “The effect of low-dose total body irradiation on the immune system” (BILATHUROM); proiect national in cadrulprogramului PN II IDEI, CNCSIS, contract nr. 1233/19.01.2009, 2009-2011: “Identificarea in vitro a unormarkerimolecularipredictiviairaspunsului la tratamentul cu oxaliplatin in cancerelecolorectale. Utilizarealorpemodele in vivo in cercetareatranslationala”; proiect de cooperarebilaterala cu Ungaria, Programeinternationale, UEFISCDI, Capacitati, Modul III, contract nr. 678/11.04.2013, 2013-2014: “Studiulimportanteiprognostice a unorbiomarkeriinflamatoricelularisimoleculari in cancerelecolorectalesimamare” (BILATHUROM 2);
- responsabil de proiect din parteaInstitutului Oncologic “Prof.Dr.I.Chiricuta”, in cadrulprogramului PN II IDEI COMPLEXE, CNCSIS (Cod 140, 2008-2012): “Aplicatiilebiomedicale ale compusilormetalelor” (METALLOMICS);
- membru in proiectul European tip FP7, in colectivulUniverstitatii de MedicinasiFarmacie ”I. Hatieganu”, castigat in cadrulcompetitiei Open Project for the European Radiation Research Area (OPERRA-2013), director de proiectReinhilde Jacobs (institutie director de proiect: KatholiekeUniversiteit Leuven, Belgia): „Dentomaxillofacialpaediatric imaging: an investigation towards low dose radiation induced risks” (DIMITRA), 2015-2017;
- membru in echipa de cercetare a altor 24 de proiectenationale (intreanii 2005-2018);
- membru in 3 studiicliniceinternationale.
• diseminarearezultatelorobtinute la diverse manifestaristiintificenationalesiinternationale (50 de participari la congrese, conferinte, simpozioane, sesiunistiintifice, workshop-uri, seminariisialteevenimentestiintificeintreanii 1999-2018);
• publicatii:
  - autor carte stiintifica: PiroskaVirag, Valentin IoanCernea: „Factori de cresterehematopoietici cu implicatii in oncologie”, EdituraMedicalaUniversitara “IuliuHatieganu”, Cluj-Napoca, 2008, bazatapetematicatezei de doctorat;
- autorarticole: 37articolestiintifice ISI, din care autorprincipal a 10; 3 lucrari stiintifice indexate BDI din care principal autor a 1; 2 lucrari stiintifice CNCSIS B sau B+, din care principal autor a 2; 5 lucrari stiintifice publicate in volumele unor manifestari stiintifice internationale recunoscute, cu ISSN sau ISBN, din care principal autor a 1; 17 lucrari in extenso, in reviste cu potential de recunoastere CNCSIS (C, D si altele) din care principal autor a 6 (din anul 2001-prezent);
• activitate de laborator: initierea, intretinereasipropagareaunorculturi de celuleprimaresiliniicelulare, normalesitumorale; separareacelulelor sanguine din sangele integral; caracterizareacelulelorpebazamarkerilor de suprafatasiintracelulare; teste citogenetice (testulcometeisitestulmicronucleilor); teste de radio- sichimiosensibilitatein vitro; teste de citotoxicitate; teste de apoptoza; teste de evaluare a stresuluioxidativ; determinareaunorproteine/molecule cu tehnicaELISA; microscopie in fluorescenta.
 
Premii: Premiu CNCSIS Idei – Resurseumane, Premierearezultatelorcercetarii- articole:
2008:NR. CRT. 314, COD CNCSIS 215; 2008:NR. CRT. 654, COD CNCSIS 526; 2009:NR. CRT. 347, COD CNCSIS 1778; 2012:NR. CRT. 468, COD CNCSIS: PN-II-RU-PRECISI-2012-6-0473; 2012:NR. CRT. 286, COD CNCSIS: PN-II-RU-PRECISI-2012-6-0291; 2013:NR. CRT. 2347, COD CNCSIS: PN-II-RU-PRECISI-2013-7-4012; 2013:NR. CRT. 897, COD CNCSIS: PN-II-RU-PRECISI-2013-7-2561; 2014:NR. CRT. 2186, COD CNCSIS: PN-II-RU-PRECISI-2014-8-6506; 2014:NR. CRT. 290, COD CNCSIS: PN-II-RU-PRECISI-2014-8-4595;
Diploma de excelenta in cercetare – ViragPiroska - pentrumeritedeosebite in activitatea de cercetarestiintifica a Institutului Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuta” Cluj-Napoca, MEMBRU al OrganizatieiInstitutelor EUROPENE de Cancer „OECI”, 2010.
Diploma de excelentasimedalia de aur – A.Filip, M.Achim, I.D.Postescu, M.Perde-Schrepler, D.Daicoviciu, A.Muresan, C.Tatomir, G.Chereches, S.Suciu, S.Clichici, P.Virag, E.Fischer-Fodor, O.Soritau, R.Moldovan, I.Brie, T.Dicu – pentrupreparatefarmaceutice cu efectefotochemprotectoare - Salonul International de Inventica, PRO INVENT, editia a IX-a, 2011, Cluj-Napoca.
Diploma de excelenta – ViragPiroska - cu prilejulimplinirii a 10 ani de existenta a OrdinuluiBiochimistilor, BiologilorsiChimistilor in sistemulsanitar din Romania (OBBCSSR) - pentrucontributiaadusa la crestereaprestigiuluiprofesiei de biolog MEDICAL principal in sistemulsanitar, 26 Aprilie 2014, Bucuresti.
Diploma simedalia de aur - A. Ilea, O. Soritau, P. Virag, E. Fischer-Fodor, B. Rosca, M. Cenariu, C. Pestean, R. Codea, C. Popa, D. Buhatel, M. Tiriac, R. S. Campian – pentru „Imesenchymal stem cells derived from adipose tissue seeded on 3D printed polylactic acid scaffold for osteoregeneration”, Euroinvent 2015, European Exhibition of Creativity and Innovation, „I.Hatieganu” University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca.
Diploma de excelenta a UniversitatiiTehnice a Moldovei - A. Ilea, O. Soritau, P. Virag, E. Fischer-Fodor, B. Rosca, M. Cenariu, C. Pestean, C. Popa, D. Buhatel, S. Sfangeu, E. Gutiu, R.S. Campian – pentru „Polylactic acid scaffold 3D printed in preserving the postextrabonal alveoli”, Republica Moldova, MinisterulEducatiei.
Diploma Gold Medal The Hamangia Thinker with special mention of the jury - A. Ilea, O. Soritau, P. Virag, E. Fischer-Fodor, B. Rosca, M. Cenariu, C. Pestean, R. Codea, C. Popa, D. Buhatel, M. Tiriac. Gutiu, R.S. Campian – „Mesenchymal stem cells derived from adipose tissue on 3D print plylactic acid scaffold for osteoregenration” in recognition of high scientific contribution and loyalty to The XIXth International Exhibition of Reserach, Innovation and Technological Transfer „INVENTICA 2015”, Iasi, Romania, June, 24-26, 2015.
Publicatiile cele mai importante: Carte stiintifica:
P. Virag, V. I. Cernea.Factori de cresterehematopoietici cu implicatii in oncologie, Med. Univ. Ed. “IuliuHatieganu”, Cluj-Napoca, 2008.
Articole:
1. P. Virag, I. Brie, I. D. Postescu, M. Perde-Schrepler, E. Fischer-Fodor, O. Soritau, A. Irimie, V. Cernea.Comparative study of two evaluation methods for the genotoxic effects of environmental heavy metals on normal cells, ToxicolInd Health. 2009 May-Jun;25(4-5):253-8. doi: 10.1177/0748233709103411.
2. P. Virag, I. Brie, E. Fischer-Fodor, M. Perde-Schrepler, C. Tatomir, O. Balacescu, A. Irimie, I. D. Postescu.Assessment of cytotoxicity, apoptosis and DNA damages in Colo320 colorectal cancer cells selected for oxaliplatin resistance, Cell BiochemFunct. 2011 Jul;29(5):351-5. doi: 10.1002/cbf.1754. Epub 2011 Apr 13.
3. P. Virag, M. Perde-Schrepler, E. Fischer-Fodor, C. Tatomir, S. A. Dorneanu, V. I. Cernea, A. Irimie.Superior cytotoxicity and DNA cross-links induction by oxaliplatin vs cisplatin at lower cellular uptake in colorectal cancer cell line. Anticancer Drugs. 2012 Nov;23(10):1032-8.
4. Decean H, Perde-Schrepler M, Tatomir C, Fischer-Fodor E, Brie I, Virag P.Modulation of the pro-inflammatory cytokines and matrix metalloproteinases production in co-cultivated human keratinocytes and melanocytes. Arch Dermatol Res. 2013 Oct;305(8):705-14. doi: 10.1007/s00403-013-1353-6. Epub 2013 Apr 20.
5. P. Virag, E. Fischer-Fodor, M. Perde-Schrepler, I. Brie, C. Tatomir, L. Balacescu, I. Neagoe, O. Balacescu.Oxaliplatin induces different cellular and molecular chemoresistance patterns in colorectal cancer cell lines of identical origins. BMC Genomics. 2013 Jul 16;14:480. doi: 10.1186/1471-2164-14-480.
6. Virag P, Brie IC, Burz CC, Tatomir C, Hodor T, Orasan R, Decean HP.Modulation of the UVB-induced Oxidative Stress and Apoptosis in HaCaT Cell Line with Calluna vulgaris Extract, Print ISSN 0255-965X; Electronic 1842-4309, Not Bot HortiAgrobo, 2015, 43(2):XXX-XXX. DOI:10.15835/nbha43210000.
7. Decean HP, Brie IC, Tatomir CB, Perde-Schrepler M, Fischer-Fodor E, Virag P. Targeting MAPK (p38, ERK, JNK) and inflammatory CK (GDF-15, GM-CSF) in UVB-activated human skin cells with Vitisvinifera seed extract, J Environ PatholToxicolOncol. 2018 37(3):261-272. doi: 10.1615/JEnvironPatholToxicolOncol.2018027009
8. Virag P, Hedesiu M, Soritau O, Perde-Schrepler M, Brie I, Pall E, Fischer-Fodor E, Bogdan L, Lucaciu O, Belmans N, Moreels M, Salmon B, Jacobs R. Low-dose radiations derived from cone-beam CT induce transient DNA damage and persistent inflammatory reactions in stem cells from deciduous teeth.DentomaxillofacRadiol. 2018, 47, doi: 10.1259/dmfr.20170462