Investigaţii paraclinice

 Pentru lista cu investigaţiile paraclinice şi tarifele pentru acestea vă rugăm daţi click aici.

PENTRU SERVICIILE MEDICALE DECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NU SE POT SOLICITA SUB NICIO FORMĂ PLĂŢI SUPLIMENTARE, CU EXCEPŢIA :

  • coplăţii, în valoare de maxim 10 lei /spitalizare continuă;
  • contravalorii serviciilor hoteliere cazare şi masă cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard, acordate la cerere a asiguraţilor. Contribuţia personală a asiguraţilor pentru aceste servicii este de maxim 300 lei/zi