Radioterapie externă şi brahiterapie

Radioterapie externă şi brahiterapie


Este situat la parterul Institului dispus după cum urmează:
a) Brahiterapie
Primul coridor mare la dreapta de pe coridorul principal (cel cu Imagistica medicală).
Platforma tehnica include:

* 1 aparat de brahiterapie, cu debit HDR
* cabinete de consultaţii
* săli de aplicaţii

Programul de consultaţii este între orele 08 – 13.30.

b) Radioterapie externă
Accesul se face de pe coridorul laboratorului de radioterapie pe prima uşă la stânga, unde se află o sală mare de aşteptare cu un basorelief pe peretele din faţă, şi o uşă la mijloc, aceasta reprezentând accesul spre aparatele de radioterapie.
Primul aparat de radioterapie este aparatul de Cobalt (Theratron 100) care se află după ce treceţi de uşa principală, fiind primul aparat pe partea stângă. Programul de consultaţii este între orele 07 – 19.

În continuare, urmând un coridor care are un plan înclinat, în partea stângă aveţi acces la Acceleratorul liniar VARIAN, unde programul de consultaţii este între orele 07 – 19. În partea dreaptă aveţi acces la acceleratorul liniar Siemens Primus. Privind în faţă veţi vedea un panou care vă orientează în aceste două direcţii.
În sala de acces spre acceleratorul Siemens se află şi 3 cabinete de consultaţii din cadrul serviciului de radioterapie unde se efectuează consultaţii ambulatorii.

Laboratorul de Radioterapie cu Energii Inalte şi Brahiterapie al Institului Oncologic oferă servicii de radioterapie în regim ambulator şi de spitalizare. Platforma tehnica oferă posibilitatea de a efectua brahiterapie, radioterapie externă convenţională, conformaţională şi ca premieră în ţară radioterapie cu intensitate modulată .

Departamentul de brahiterapie dispune un aparat de iradiere, GAMMAMED HDR şi două sisteme de planificare al tratamentului de tipul Plato. Cu aceste aparate se poate efectua radioterapie intracavitară, interstitială şi de contact.

Lanţul de aparatură pentru radioterapia externă este compus dintr-un CT simulator şi un simulator convenţional, două sisteme de planificare al tratamentelor, două acceleratoare liniare şi un aparat de cobaltoterapie. Deasemenea laboratorul dispune de un sistem informatizat de verificare şi stocare a datelor de radioterapie. Detalii tehnice legate de aparatură sunt redate în tabelul alăturat.

Denumire aparat Model Caracteristici
Simulator conventional Simulix MCV Oferă posibilitatea de a efectua simulare convenţională
CT-Simulator General Electric
Lightspeed RT
Are in dotare soft de simulare virtuală care oferă posibilitatea de simulare bazată pe date de computertomografie.
Deschidere gantry de 80 cm.
Accelerator liniar 1 Varian Clinac iX Silhouette Fotoni energie 6, 15 MV, cu electroni 4, 6, 9, 12, 8, 20 MeV
Sistem de colimare multilama, 120 lame
Radioterapie convenţională şi conformaţională. Iradiere cutanată şi corporeală totala. Iradiere cu intensitate modulată a fascicolului
Accelerator liniar 2 Siemens Primus Fotoni cu energie 6, 15 MV, electroni 6, 9, 12 MeV
Sistem de colimare multilamă, 64 de lame
Radioterapie conformaţională.
Aparat Cobalt Th 1000 Radioterapie convenţională.
Sistem de planificare 1 Theraplan Posibilitatea de a efectua planuri de tratament pentru radioterapie convenţională şi conformaţională.
Sistem de planificare 2 Varian Eclipse Oferă posibilitatea de a efectua planuri de tratament pentru radioterapie conformaţională, cu intensitate modulată, electronterapie şi brahiterapie.
Sistem de Verificare şi Stocare a datelor Aria Permite stocarea datelor clinice, imagistice, dozimetrice şi comunicarea între diferitele elemente ale lanţului de aparatură.