Anunt contractare servicii de inchiriere in cadrul proiectului POCU 120799

2019.06.04

Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuta Cluj-Napoca, str. Republicii nr 34-36, va invita sa depuneti o oferta financiara în vederea atribuirii contractului de prestari servicii de închiriere, în cadrul proiectului POCU cu titlul " Cresterea capacitatii institutionale si a competentelor profesionale ale specialistilor din sistemul de sanatate in scopul implementarii Programului National de screening pentru cancerul de sân", conform cerintelor din caietul de sarcini atasat.

Oferta împreuna cu documentele însotitoare se va depune în plic închis la sediul Institutului Oncologic, str. Republicii nr. 34-36, la secretariat etaj l,pâna la data de 10.06.2019 ora 10:00, unde se vor înregistra cu data si ora primirii.
Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.

Alte informatii se pot obtine de la
Compartimentul Achizitii Publice, tel/fax : 0264-590056. persoana de contact Ec. Marcela Muresan.

Caiet de sarcini