Noutati

Anunt concurs pentru ocuparea posturilor de Ingrijitoare, Brancardier

17-02-2017

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă determinată:

I. 20 posturi îngrijitoare
II. 2 posturi brancardieri

Relatii suplimentare privind desfasurarea se pot obţine de la avizierul unităţii, str. Republicii nr. 34-36, etaj I, telefon 0264-598361 int.142.

Actele se vor depune până cel tarziu în data de 27 februarie 2017.
Concursul va consta dintr-o singură probă de evaluare organizată în data de 03.03.2017

CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 16.02 – 27.02.2017
b. Selecţia dosarelor se va publica în data de 28.02.2017
c. Contestaţia listelor de evaluare a dosareleor : 01.03.2017
d. Proba de evaluare: 03.03.2017

Detalii concurs

Anunt concurs Referent si Tehnician Radiologie-Imagistica

09-02-2017

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Managerul Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca (IOCN) – Conf. Dr. Bojan Anca Simona,
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

I. 1 post REFERENT STUDII MEDII în cadrul departamentului de resurse umane
II. 1 post TEHNICIAN RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ în cadrul laboratorului de radiologie şi imagistică medical

Relatii suplimentare privind desfasurarea se pot obţine de la avizierul unităţii, str. Republicii nr. 34-36, etaj I, telefon 0264-598361 int.142.

Detalii concurs

Concurs pentru ocuparea postului de Consilier Juridic

01-02-2017

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant
CONSILIER JURIDIC
Pe perioadă determinată

Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele condiţii:
a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b) are vârstă de minimum 18 ani împliniţi;
c) are capacitate deplina de exercitiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) îndeplineşte condiţiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;
f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului;
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII
a) Cerinţe
- Studii superioare juridice;
- Experienţă în specialitate minim 10 ani;
b) Constitue avantaj:
- masterul sau studiile postuniversitare în domeniul juridic;
- experienţă în reprezentarea entităţilor publice în faţă instanţei

Dosarul de concurs de concurs se va depune la serviciul seccretariatul Institutului până la data de 10.02.2017, ora 15.00

Detalii

Selecție parteneri– proiect POCU4.8

30-01-2017

 Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate
Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuṭă Detalii

Rezultat selectie dosare concurs departament economic

27-01-2017

Rezultatele pot fi accesate aici

REZULTAT SELECTIE DOSARE - REFERENT SPECIALITATE ECONOMICĂ

07-12-2016

      Pentru susţinerea concursului în vederea ocupării funcţiei vacante de Referent specialitate economică în cadrul departamentului financiar-contabil din Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în perioada de înscriere 18.11.-06.12.2016 s-a înscris un singur candidat – doamna Bene Krisztina, dosarul nr. 11033/28.11.2016.

      Dosarul de înscriere a fost examinat iar candidata Bene Krisztina a fost declarată admisă.
Testul de verificare a cunoştinţelor se va susţine în data de 08.12.2016 începând cu ora 09.00 în sala de consiliu de la etajul I al Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca. Intrarea în sala pentru susţinerea concursului se va face până la ora 08.50. Pentru a promova în următoarea etapă candidata va trebui să obţină minim nota 7.

     După susţinerea testului-grilă de verificare a cunoştinţelor candidata va susţine un test psihologic care nu va fi notat şi care nu influenţează nota finală.

Comisia de concurs:
Presedinte : Director financiar-contabil – Ec. Dr. Burcă Anca Meda
Membri: Ec. Pop Mioara
Mureșan Manuela
Psiholog Șomlea Corina
Secretar comisie: Ref. Roşca Mihaela

Conferinta “End-functional polymers for bioconjugation”.

25-11-2016

 marți, 29 noiembrie 2016 , ora 10 Detalii

Rezultate concurs-interviu 18.11.2016

18-11-2016

In urma sustinerii probei - interviu, in vederea ocuparii posturilor vacante de sef departament runos, economist si referent specialitate economica in cadrul Institutului Oncologic ,,Prof. Dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca, toate candidatele au fost admise.

pentru detalii va rugam accesati acest link

Rezultate concurs 15.11.2016

15-11-2016

REZULTATE OBŢINE LA TESTUL DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR PEJNTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ŞEF DEPARTAMENT RESURSE UMANE, ECONOMIST ŞI REFERENT SPECIALITATE ECONOMICĂ

Rezultatele pot fi vazute aici

Proba orală – interviul candidaţilor declaraţi admişi se va susţine vineri, 18.11.2016 începând cu ora 9.

Workshop - Cresterea calitatii datelor pentru supravegherea globala a cancerului

14-11-2016

In data de 18 Noiembrie 2016 va avea loc
CURSUL REGIONAL DE ÎNREGISTRARE A CANCERULUI
si
WORKSHOP - CREŞTEREA CALITĂŢII DATELOR PENTRU SUPRAVEGHEREA GLOBALĂ A CANCERULUI
in cadrul proiectului Cerccrom.
Detalii

Anunt rezultate interviu pentru ocuparea functiei de asistent medical

21-10-2016

In urma interviului din data de 20.10.2016 toti candidatii au fost admisi. Repartizarea pe sectii se va afisa in data de 26.10.2016 si se va face in functie de specificatiile postului vacant pentru care s-a exprimat optiunea din partea candidatului si media obtinuta.

Rezultat contestatii concurs pentru ocuparea functie de asistent medical

19-10-2016

Comisia de soluționare a contestațiilor s-a întrunit astăzi, 19.10.2016 în vederea soluționării unui număr de 10 contestații, depuse în cadrul termenului legal, de către candidatele care au susținut proba - test grilă de verificare a cunoștințelor în vederea ocupării posturilor vacante de ASISTENT MEDICAL în cadrul cadrul Institutului Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca


Detalii

Anunt - Concurs pentru ocuparea functiei de manager

14-10-2016

INSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF. DR. I. CHIRICUȚĂ” CLUJ-NAPOCA

Consiliul de Administrație al Institutlui Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca organizază concurs pentru ocuparea postului de MANAGER, persoană fizică, conform prevedrilor legale în domeniul sanitar, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1082/2010 cu modificărie și completările ulterioare.
Concursul va avea loc la sediul Institutului Oncologic din Mun. Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 34-36, jud. Cluj conform calendarului:
- Proba scrisă: 14 noiembrie 2016, ora 8
- Susținerea proiectului de Management: 15 noiembrie 2016, ora 8.

Detalii

Detalii concurs Asistent medical, infirmiere, ingrijitoare si brancardieri

14-10-2016

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca

Comisia de concurs constituită conform Deciziei Managerului nr. 7983/26.09.2016 şi modificată prin Decizia Managerului nr. 8232/04.10.2016 pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de Asistent medical, infirmiere, îngrijitoare şi brancardieri,

Prin prezenta,
ANUNŢĂ

Datorită numărului mic de candidate pentru ocuparea posturilor de infirmiere, prima probă, testul grilă va fi susţinut concomitent cu candidatii pentru ocuparea posturilor de asistente medicale.

Detalii