Dr. Flaviu Drîglă

Specialitatea şi supraspecialitatea: Genomică functională, biologie moleculară, biochimie, biotehnologii.
Titluri ştiinţifice:
Diplomă de inginer în domeniul biotehnologii, specializarea biotehnologii pentru industria alimentară
 
Doctor in Zootehnie Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Poziţia curentă:  Tehnician veterinar în cadrul departamentului de Genomică Functională și Patologie Experimentala.
Studii:
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii Diplomă de licență în domeniul biotehnologii, specializarea biotehnologii pentru industria alimentară. Diplomă de master în medicină veterinară, specializarea nutriție și patologie animală translațională.

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii. Diplomă de Doctor.
Activitatea profesională:  - Procesarea probelor biologice folosite în studiile de biologie molecuară şi genomică
- Lucru cu animale de laborator, teme de cercetare
- Transportul și criogenarea probelor biologie
- Pasaje xenogrefe în vederea menţinerii liniilor tumorale existente în biobază
- Politronarea țesuturilor în mediu cu azot lichid pentru extracția de acizi nucleici
- Procesarea probelor biologice incluse în parafină pentru extracția de ADN, ARN și miARN total la o calitate minimă necesară pentru studiile de genomică funcțională
- Extracții de acizi nucleici (ADN și ARN) cu metoda clasică (fenol-cloroform) și cu ajutorul kiturilor cu coloane de gel silicat
- Cuantificarea acizilor nucleici extrași folosind nanotehnologii (Bioanalizor 2100 și Nanorop ND-1000)
- Sinteza de cDNA
- Tehnica qRT-PCR
- Culturi celulare (pasaje, teste de viabilitate celulară, tratamente)
Competenţe:  biochimie, genomică functională, biologie moleculară,
Domeniul de interes în cercetare:  Cercetare clinică, patologie experimentală
Experienţa acumulată în programe de cercetare naţionale/internaţionale: 23.05.2011-29.05.2011
Certificat de absolvire al cursului de microarray bază și avansat: Gene microarray (TDM: Sistem de formare profesională a personalului medical în domeniul noilor tehnologii din Sistemul de Sanatate - Diagnostic Molecular)
Institutul oncologic “Prof Dr. Ion Chiricută”, Cluj-Napoca

Membru IOCN în proiectele naționale:
1. PNII - Analiza miARN ca posibili biomarkeri cu valoare de predictie pentru tratamentul cancerului de col uterin, în relaţie cu expunerea la factorii de mediu, arsen, ftalaţi şi cotinina - CERVICALL- ARSEN-array 96/2012 2012 - 2016

2 PN-II-PT-PCCA - Modularea efectelor pro/anticarcinogenice ale agenților chimici de mediu în terapia multitințită în cancerul de sân (CANCERTER-p53) 2014 - 2016

3. CNMP (PNCDI II) “Sisteme inteligente de predicţie a recurenţei şi progresiei în cancerul superficial de vezică bazate pe inteligenţa artificială şi date microarray: mRNA tumoral şi microRNA plasmatic IntelUro” 2012-2016

4. PNII - Evaluarea diversității genetice existente la nivelul cultivarelor românesti, in vederea obținerii de hibrizi noi, cu trăsături superioare si productivitate crescută – ZEAHYBR – 103/2012 2012 - 2015

5. POS - CCE - Impactul clinic si economic al identificarii profilelor moleculare transcriptomice si proteomice in terapia neoadjuvanta a cancerului de san triplu negativ - BREASTIMPACT 2010 - 2013