Anunt concurs proiect POCU Col Uterin

A N U N Ț

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei după cum urmează:

A. DENUMIREA PROIECTULUI, NUMĂRUL ȘI TIPUL POSTURILOR, DENUMIREA POSTURILOR

1. Denumire proiect: Integrarea screeningului primar HPV în programul național de screening pentru cancerul de col uterin - nr. POCU/257/4/9/120798/11.05.2018

2. Numărul și tipul posturilor: 8 posturi din care:
- Experți = 7 posturi.
- Personal auxiliar = 1 post.

3. Denumirea posturilor:
- Expert 1 - Dezvoltare Curriculum “Metodologie Screening fundamentat”;
- Expert 2 - Dezvoltare Curriculum “Metodologie Screening fundamentat”;
- Expert 3 - Dezvoltare Curriculum “Protocol testare citologica”;
- Expert 8 - Dezvoltare Curriculum “Protocol invitare – informare”;
- Expert 12 - Dezvoltare Curriculum « Metodologie IEC »;
- Expert 13 - Dezvoltare Curriculum « Metodologie IEC »;
- Expert 14 - Dezvoltare Curriculum «Protocol invitare - informare»;
- Referent 2.

mai multe detalii ...