Anunt concurs - proiect HEROI 19-COP - 0031

ANUNȚ PRIVIND RECRUTAREA ȘI SELECȚIA DE PERSONAL

Institutul Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuţă", ClujNapoca (I.O.C.N.) anunță concurs privind ocuparea în cadrul proiectului de cercetare cu titlul: “Programul de Educatie, Burse, Ucenicie, și Antreprenoriatul Tinerilor în România finanțat prin Granturile SEE –Mecanismul Financiar 2014-2021. Contract numărul : HEROI 19-COP - 0031, pentru următoarele posturi:

2 posturi cercetător doctoranzi

Studii: Studii superioare finalizate în domeniul biologie, medicină generală
Normă de lucru:maxim 3 ore pe zi
Perioadă: determinată –până la data de31.08.2021
Tipul probelor de concurs:
• Analiza dosarului de concurs (eliminatorie)
• Interviu
Locul desfășurării concursului: la sediul Institutului Oncologic“Prof. Dr. Ion Chiricuţă”, Cluj Napoca, România, în data de 03.03.2021, ora12:00 –Sala Amfiteatrul “Prof.Dr. Ion Chiricuță”

mai multe detalii