Anunt concurs -posturi in afara organigramei

A N U N Ț

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei după cum urmează:

A. DENUMIREA PROIECTULUI, NUMĂRUL ȘI TIPUL POSTURILOR, DENUMIREA POSTURILOR

1. Denumire proiect: ,,Fii responsabilă de sănătatea ta - programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa II – regiunile de dezvoltare: Nord-Vest, Vest"- POCU/760/4/9/ cod proiect 136480

2. Numărul și tipul posturilor: 14 posturi din care:
- Experți =7 posturi
- Personal suport = 4 posturi
- Personal administrativ și auxiliar = 3 posturi.

3. Denumirea posturilor:
1. Coordonator recrutare și retenție grup țintă;
2. Medic Coordonator Centru Regional;
3. Responsabil asigurarea calității programului regional;
4. Coordonator planificare și programare servicii;
5. Responsabil registru screening regional;
6. Medic coordonator instruire si educatie profesională continuă;
7. Coordonator comunicare Centru regional cu Call center;
8. Asistent manager;
9. Responsabil financiar;
10. Responsabil achiziții publice;
11. Consilier juridic;
12. Responsabil Resurse umane;
13. Registrator medical 1;
14. Referent 1.

Mai multe detalii