Anunt concurs pentru ocuparea următoarelor temporar vacante pe perioadă determinată

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
temporar vacante pe perioadă determinată:

I. 11 posturi asistent medical generalist
II. 14 posturi infirmieră
III. 5 posturi îngrijitoare
IV. 3 posturi brancardier
V. 1 post statistician medical
VI. 1 post autopsier

CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 24.03.2020 - 31.03.2020
b. Selecţia dosarelor va avea loc în data de: 01.04.2020
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
c. Proba scrisă: 08.04.2020 - ora 900 - la sediul unităţii
d. Proba de interviu: 10.04.2020 - ora 900 - la sediul unităţii

Actele se vor depune până cel tarziu în data de 31 martie 2020, ora 12 – Ec. Oprea Cristina Anca, Birou R.U.N.O.S
Punctajul minim pentru promovarea celor două probe este de 50 puncte.

Rezultat selectie dosare