Anunt concurs medic specialist

 INSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF. DR. ION CHIRICUȚĂ” CLUJ-NAPOCA
scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următorul post pe perioadă determinată:

►un post temporar vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea oncologie medicală;
- proba scrisa 20.12.2019, ora 9:00 la sediul unitatii
- proba clinica sau practica 20.12.2019, ora 12:00 la sediul unitatii
- afisarea rezultatelor finale 20.12.2019, ora 16:00 la sediul unitatii


detalii concurs