Anunt concurs - cercetator stiintific

ANUNȚ CONCURS
PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC I

Institutul Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuţă", Cluj Napoca anunță concurs privind ocuparea în cadrul proiectului de cercetare cu titlul: “Nanomateriale magnetoplasmonice multifunctionale pentru aplicatii de tip point of care – NanoTEX, PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0112, Contract de finanțare nr. 6/2018, pentru urmatorul post vacant:1 post – Cercetător Științific I


Studii: Studii de licență și doctorat finalizat
Normă de lucru: norma partiala 2/zi
Perioadă: determinată
Tipul probelor de concurs:
• Analiza dosarului de concurs (eliminatorie)
• Interviu
Locul desfășurării concursului: la sediul Institutului Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă”, Cluj Napoca, Romania, in data de 23.10.2020, ora 12:00 –Sala Amfiteatrul “Prof. Dr. Ion Chiricuță”

mai multe detalii