Anunt concurs - Expert - POCU 120798

A N U N Ț

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei după cum urmează:

A. DENUMIREA PROIECTULUI, NUMĂRUL ȘI TIPUL POSTURILOR, DENUMIREA POSTURILOR

1. Denumire proiect: Integrarea screeningului primar HPV în programul național de screening pentru cancerul de col uterin - nr. POCU/257/4/9/120798/11.05.2018

2. Numărul și tipul posturilor: 1 post de expert

3. Denumirea posturilor:
- Expert Responsabil Subactivitate 2.2 - Derulare Programe formare


mai multe detalii