Anunt concurs - Expert - Cedicrom 2

A N U N Ț

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, reprezentat prin Manager, în calitate de Promotor de proiect, a proiectului finanțat din fonduri externenerambursabile, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei după cum urmează:

A. DENUMIREA PROIECTULUI, NUMĂRUL ȘI TIPUL POSTURILOR, DENUMIREA POSTURILOR

1. Denumire proiect: “Consolidarea la nivel național a capacității sectorului de sănătate românesc pentru implementarea de programe de screening pentru tipurile de cancer adecvate la intervenții de detectare precoce eficiente” – CEDICROM 2

2. Numărul și tipul posturilor: 1 post expert.

3. Denumirea posturilor:
- Medic de medicina de laborator.


mai multe detalii