Anunt concurs 29.08 - 18.09.2018

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante pe perioadă nedeterminată/determinată:

I. 5 posturi asistent medical generalist- perioadă determinată
II. 2 posturi statistician medical ( 1 post departament cercetare/ perioadă
nedeterminată şi 1 post comp.statistică/ periodadă determinată)
III. 1 post brancardier/perioadă nedeterminată
IV. 1 post bucătar/ perioadă nedeterminată

CALENDARUL CONCURSULUI- pentru postul de asistent medical generalist şi statistician medical- compartiment statistică:
a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 29.08.2018 - 05.09.2018
b. Selecţia dosarelor se va publica în data de 06.09.2018
c. Proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor: 12.09.2018
d. Proba orală – interviul de evaluare: 14.09.2018
e. Rezultate finale: 18.09.2018

Actele se vor depune până cel tarziu în data de 5 septembrie 2018, ora 13 la secretarul concursului – Ec. Oprea Cristina, Birou RUNOS

Rezultate selecţie dosare Statistician medical şi Asistent medical generalist

Rezultate proba scrisa Statistician medical şi Asistent medical generalist

R
ezultate selecţie dosare Brancardier, Bucătar, Statistician medical cercetare

Rezultate finale concurs asistent medical generalist

R
ezultate finale concurs Brancardier, Bucătar, Statistician medical cercetare