Anunt angajare fara concurs medic specialist ATI

ANUNŢ
 
În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, modificat și completat prin Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1839/30.10.2020

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
ORGANIZEAZĂ SELECȚIE
pentru angajarea pe perioadă determinată, fără concurs,
numirea se face prin act administrativ al conducătorului unității
angajatoare, numire ce încetează de drept în cel mult 30 de zile de
la data încetării stării de alertă, pe următoarele posturi vacante :

- 1 post de medic specialist, specialitatea anestezie și terapie intensivă în Secția de Anestezie și terapie intensivă

mai multe detalii