Concursuri publice

Anunt concurs - posturi vacante 23.11.2021


I. 5 posturi asistent medical generalist din care 3 posturi pe perioadă nedeterminată(2 posturi studii superioare și 1 postliceal) și 2 posturi perioadă determinată(1 post studii superioare și 1 post postliceal)
II. 2 posturi brancardier perioadă nedeterminată
III. 2 posturi de infirmieră perioadă nedeterminată

Detalii

Anunt concurs -sefi sectie

-Șef secție clinică Chiruirgie Oncologică I
-Șef secție clinică Chiruirgie Oncologică II
-Șef secție Anestezie și terapie intensivă
-Șef secție clinică Hematologie
-Șef laborator Medicină nucleară


Detalii

Anunt concurs - inginer aparatura medicala

I. 1 post inginer aparatură medicală
Detalii

Anunt concurs- medic specialist oncologie medicala

-un post cu normă întreagă de medic specialist
Detalii

Anunt concurs posturi vacante 01.11.2021

I. 1 post responsabil GDPR– referent de specialitate
II. 1 post referent de specialitate debutant(economic)

Detalii

Anunt concurs - posturi vacante 01.11.2021

I. 2 posturi muncitori calificați- bucătari
II. 2 posturi muncitori calificați –lăcătuși

Detalii

Concurs - posturi vacante 25.10.2021

-un post cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea radioterapie
-un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an, confirmat în specialitatea oncologie medicală

Detalii

Anunt concurs - posturi vacante pe perioadă nedeterminată 25.10.2021

1) Asistent medical principal șef cu studii postliceale, în cadrul Secției clinice Oncologie medicală
2) Asistent medical de farmacie principal șef cu studii postliceale, în cadrul Farmaciei
3) Asistent medical principal șef cu studii superioare, în cadrul UTS I
4) Asistent medical de laborator principal șef cu studii superioare, în cadrul Serviciului de anatomie patologică
5) Tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat principal șef, în cadrul Laboratorului de radiologie și imagistică medicală
6) Tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat principal șef, în cadrul Laboratorului medicină nucleară

Detalii

Anunt concurs -- cod proiect 136480

1. Fizician
2. Inginer
3. Registrator medical 1
4. Responsabil asigurarea calității mamografiei
5. Anatomopatolog coordonator regional
6. Responsabil raportare date

Detalii

Anunt -- concurs posturi vacante

I. 8 posturi infirmieră
II. 11 posturi îngrijitoare
III. 1 post brancardier

Detalii

Anunt concurs -- posturi in afara organigramei

- Personal suport pentru activitatea managerului de proiect = 5 posturi
- Experţi = 7 posturi

Detalii

Anunt concurs -- posturi vacante pe perioada nedeterminata

-Medic specialist;
-Referent de specialitate gradul III (economic);
-Referent de specialitate gradul III (juridic).

Detalii

Anunt concurs - fizician debutant

3 posturi de fizician debutant
Detalii

Anunt concurs - Pocu Col 2 140501

1. Medic Coordonator reţea obstetrică ginecologie
2. Medic specialist obstetrică ginecologie
3. Tehnician controlul calităţii 1

Detalii

Anunt concurs - asistent medical de laborator

1 post asistent medical de laborator cu studii postliceale
Detalii

Anunt concurs - Posturi vacante pe perioadă nedeterminată

I. 2 posturi muncitor calificat-bucătar
II. 1 post muncitor necalificat

Detalii

Anunt concurs - Posturi vacante pe perioadă nedeterminată 09.07.2021

I. 4 posturi infirmieră
II. 5 posturi îngrijitoare
III. 4 posturi brancardier

Detalii

Anunt concurs - Cedicrom 2

1. Asistentă ambulator ginecologie
2. Medic ambulator ginecologie

Detalii

Anunt concurs - POCU/257/4/9/120798/11.05.2018

- Expert 2 Controlul Calitatii Programului regional de screening;
- Expert formator 3;
- Referent 4;

Detalii

Anunt concurs - cercetător ştiinţific gradul I

- 1 (unu) post de cercetător ştiinţific gradul I (fizician) - în cadrul Activității de cercetare, domeniul Medicină, specialitatea Genomică funcțională
Detalii

Anunt concurs - POCU/856/4/9

1. Responsabil Regional IEC
Detalii

Anunt concurs - POCU COL UTERIN 120798

- Expert 1 Controlul Calității Programului regional de screening;
- Expert monitorizarea implementarii metodologiilor si protocoalelor;
- Expert Responsabil Activitate 2 - Programe de formare;
- Expert formator 2;
- Expert formator 12;
- Expert call center;
- Referent 3.

Detalii

Anunt concurs - POCU/760/4/9/ cod proiect 136480

- Experți – 3 posturi
- Personal administrativ – 1 post


Detalii

Anunt concurs - POCU/856/4/9 cod proiect 140501

- Personal suport pentru activitatea managerului de proiect = 13 posturi
- Experţi = 4 posturi

Detalii

Anunt - Concurs Manager

-  Manager - persoană fizică
Detalii

Anunt concurs - Pocu san 120799

- Personal administrativ și auxiliar = 1 post
- Personal suport = 1 post

Detalii

Anunt concurs asistent medical de laborator

1 post asistent medical de laborator cu studii postliceale
Detalii

Concurs responsabil GDPR

1 post responsabil GDPR – referent de specialitate
Detalii

Anunt concurs - medic specialist oncologie medicala

- 1 post cu norma intreaga de medic specialist, confirmat in specialitatea oncologie medicala
Detalii

Anunt concurs - sef serviciu management al calității serviciilor medicale

1 post Șef serviciu management al calității serviciilor medicale

Detalii

Anunt concurs - Experti - POCU 120799

Numărul și tipul posturilor: 2 posturi de experți
Detalii

Anunt concurs - Manager

1. Funcția scoasă la concurs:
        - Manager- persoană fizică

Detalii

Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată

I. 1 post asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată
II. 3 posturi asistent medical generalist cu studii postliceale
III. 7 posturi infirmieră
IV. 10 posturi îngrijitoare
V. 2 posturi brancardier

Detalii

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioadă nedeterminată

I. 2 posturi asistent medical de farmacie cu studii postliceale
II. 1 post inginer biotehnologie
III. 1 post referent de specialitate
IV. 1 post responsabil GDPR – referent de specialitate

Detalii

Anunt angajare fara concurs medic specialist ATI

- 1 post de medic specialist, specialitatea anestezie și terapie intensivă în Secția de Anestezie și terapie intensivă
Detalii

Anunt concurs - POCU 136480

1. Denumire proiect: ,,Fii responsabilă de sănătatea ta - programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa II – regiunile de dezvoltare: Nord-Vest, Vest" - POCU/760/4/9/ cod proiect 136480

2. Numărul și tipul posturilor: 2 posturi:
- Personal suport = 2 posturi

3. Denumirea posturilor: 1. Expert financiar 1
2. Expert financiar 2

Detalii

Anunt concurs - proiect HEROI 19-COP - 0031

2 posturi cercetător doctoranzi


Detalii

Anunt concurs - Expert - POCU 120799

1. Denumire proiect: Creșterea capacității instituționale și a competențelor profesionale ale specialiștilor din sistemul de sănătate în scopul implementării Programului Național de screening pentru cancerul de sân.

2. Numărul și tipul posturilor: 1 post de expert

3. Denumirea posturilor: - Expert responsabil subactivitate 3.2

Detalii

Anunt concurs - POCU/140501

Numărul și tipul posturilor:
1. Experți = 1 post
Denumirea posturilor:
1. Asistent HPV.

Detalii

Anunt concurs posturi in afara organigramei

Denumire proiect: ,,Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin” - etapa II- Regiunea Nord Vest - POCU/856/4/9/140501

2. Numărul și tipul posturilor:
1. Personal suport = 2 posturi

3. Denumirea posturilor:
1. Expert financiar 1
2. Expert financiar 2

Detalii

Anunt concurs - Pocu san etapa II

 Personal administrativ și auxiliar = 1 post sofer

Detalii

Anunt concurs - Pocu 140501

10 posturi din care:
 - Experți  - 5 posturi
 - Personal suport - 5 posturi

Detalii

Anunt organizare cursuri

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, reprezentat prin Manager, în calitate de Promotor de proiect, al proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile, organizează cursuri

Cursanti radioterapie
Cursanți oncopediatrie


Detalii

Anunt concurs - cercetator stiintific

ANUNȚ CONCURS
PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC I


Detalii

Anunt selectie pentru angajare pe perioada determinata

3 posturi asistent medical generalist
4 posturi infirmieră
6 posturi îngrijitoare

Detalii

Anunt concurs proiect - medic primar pneumolog

ANUNȚ CONCURS
PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE MEDIC PRIMAR PNEUMOLOG

Detalii

Anunt concurs - Expert - POCU 120798

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei după cum urmează:

 Expert Responsabil - 1 post

Detalii

Anunt selectie pentru angajare pe perioada determinata Brancardier

Institutul Oncologic “Prof.Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
ORGANIZEAZĂ SELECȚIE
pentru angajarea pe perioadă determinată, fără concurs,
numirea se face prin ORDIN DE MINISTRU AL SĂNĂTĂŢII,
numire ce încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data
încetării stării de alertă, pe următoarele posturi vacante :

1. Brancardier – 2 posturi

Detalii

Anunt concurs - posturi in afara organigramei - POCU etapa 2

A N U N Ț

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei după cum urmează:

Numărul și tipul posturilor: 7 posturi din care:
- Experți = 2 posturi
- Personal suport = 4 posturi
- Personal administrativ = 1 post


Detalii

Anunt incadrare fara concurs post Kinetoterapeut

Institutul Oncologic “Prof.Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
ORGANIZEAZĂ SELECȚIE
pentru angajarea pe perioadă determinată, fără concurs,
numirea se face prin ORDIN DE MINISTRU AL SĂNĂTĂŢII,
numire ce încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data
încetării stării de alertă, pe următoarele posturi vacante :

1. Kinetoterapeut, specialitatea fiziokinetoterapie – 1 post

Detalii

Anunt incadrare fara concurs

Institutul Oncologic “Prof.Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
ORGANIZEAZĂ SELECȚIE
pentru angajarea pe perioadă determinată, fără concurs,
numirea se face prin ORDIN DE MINISTRU AL SĂNĂTĂŢII,
numire ce încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data
încetării stării de alertă, pe următoarele posturi vacante :

I. 14 posturi asistent medical generalist
II. 9 posturi infirmieră
III. 14 posturi îngrijitoare
IV. 2 posturi brancardier


Detalii

Anunt incadrare fara concurs post Chimist specialist

Institutul Oncologic “Prof.Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca

ORGANIZEAZĂ SELECȚIE
pentru angajarea pe perioadă determinată, fără concurs,
numirea se face prin ORDIN DE MINISTRU AL SĂNĂTĂŢII,
numire ce încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data
încetării stării de alertă, pe următorul post vacant :
1. Chimist specialist, specialitatea chimie – 1 post- Laborator analize medicale

Detalii

Anunt concurs - Expert - Cedicrom 2

1. Denumire proiect: “Consolidarea la nivel național a capacității sectorului de sănătate românesc pentru implementarea de programe de screening pentru tipurile de cancer adecvate la intervenții de detectare precoce eficiente” – CEDICROM 2

2. Numărul și tipul posturilor: 1 post expert.

3. Denumirea posturilor: Medic de medicina de laborator.

Detalii

Anunt concurs -posturi in afara organigramei - POCU col uterin

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei după cum urmează:

A. DENUMIREA PROIECTULUI, NUMĂRUL ȘI TIPUL POSTURILOR, DENUMIREA POSTURILOR

1. Denumire proiect: Integrarea screeningului primar HPV în programul național de screening pentru cancerul de col uterin - nr. POCU/257/4/9/120798/11.05.2018

2. Numărul și tipul posturilor: 8 posturi din care:
- Experți = 7 posturi.
- Personal auxiliar = 1 post.

Detalii

Anunt concurs -posturi in afara organigramei - screening pentru cancerul de san

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, organizează concurs pentru ocuparea unui post în afara organigramei după cum urmează:

A. DENUMIREA PROIECTULUI, NUMĂRUL ȘI TIPUL POSTURILOR, DENUMIREA POSTURILOR

1. Denumire proiect: Creșterea capacității instituționale și a competențelor profesionale ale specialiștilor din sistemul de sănătate în scopul implementării Programului Național de screening pentru cancerul de sân.

2. Numărul și tipul posturilor: 4 posturi
Experți = 3 posturi
Personal suport = 1post

Detalii

Anunt concurs -posturi in afara organigramei

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei după cum urmează:

A. DENUMIREA PROIECTULUI, NUMĂRUL ȘI TIPUL POSTURILOR, DENUMIREA POSTURILOR

1. Denumire proiect: ,,Fii responsabilă de sănătatea ta - programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa II – regiunile de dezvoltare: Nord-Vest, Vest"- POCU/760/4/9/ cod proiect 136480

2. Numărul și tipul posturilor: 14 posturi din care:
- Experți =7 posturi
- Personal suport = 4 posturi
- Personal administrativ și auxiliar = 3 posturi.

Detalii

Anunt concurs pentru ocuparea următoarelor temporar vacante pe perioadă determinată

I. 11 posturi asistent medical generalist
II. 14 posturi infirmieră
III. 5 posturi îngrijitoare
IV. 3 posturi brancardier
V. 1 post statistician medical
VI. 1 post autopsier

Detalii

Anunt concurs posturi temporar vacante - perioada determinata


I. 5 posturi asistent medical generalist
II. 1 post infirmieră

Detalii

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante și temporar vacante pe perioadă determinată - 2020

I. 5 posturi asistent medical generalist
II. 4 posturi infirmieră
III. 4 posturi îngrijitoare

Detalii

Anunt concurs pentru ocuparea unor posturi vacante și temporar vacante pe perioadă determinată

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante și temporar vacante pe perioadă determinată:


I. 7 posturi de tehnician de radiologie și imagistică licențiat
II. 1 post statistician medical

Detalii

Anunt concurs posturi in afara organigramei - Specialisti elaborare ghiduri de buna practica

Denumirea posturilor:
-medici care elaborează și întocmesc ghiduri de bună practică medicală în oncohematologia și radioterapia pediatrică.

Detalii

Anunt concurs

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă determinată:

I. 4 posturi asistent medical generalist
II. 2 posturi infirmieră
III. 3 posturi îngrijitoare
IV. 1 post referent de specialitate-(drept)
V. 2 posturi brancardier
VI. 1 post muncitor necalificat

Detalii

Anunt concurs posturi in afara organigramei - Asistent manager

ANUNT CONCURS

Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca, reprezentat prin Manager, în calitate de Promotor de proiect, a proiectului finantat din fonduri externe nerambursabile, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei.

Detalii

Concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei - Cedicrom 2

ANUNT
 
Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca, reprezentat prin Manager, în calitate de Promotor de proiect, a proiectului finantat din fonduri externe nerambursabile, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei.
Detalii

Anunt concurs Brancardier, muncitor necalificat

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante pe perioadă determinată:


I. 1 post de brancardier
II. 1 post de muncitor necalificat

Detalii

Concursuri pe post 09.08.2019 - 30.08.2019

 I. 1 post de fizician
II. 7 posturi de tehnician de radiologie și imagistică licențiat
III. 1 post de logoped
IV. 2 posturi de brancardier
V. 1 post de arhivar Detalii

Anunt concurs posturi in afara organigramei - Cedicrom 2

Numărul și tipul posturilor: 2 posturi de Experți.

Denumirea posturilor:
- Expert publicitate și informare;
- Expert extern unitate mobilă.

Detalii

Director de îngrijiri

 Perioada concusrului: 17.07. - 01.08.2019 Detalii

Anunt concurs posturi in afara organigramei

 
- Secretarä;
- Referent;
- Expert Call-center.

Detalii

Concurs referent specialitate si statistician medical - mai 2019

 I. 1 post referent specialitate (economie)- Relații publice
II. 1 post referent specialitate (economie) - Departament cercetare
III. 1 post statistician medical Detalii

Concurs posturi vacante pe perioadă determinată aprilie - mai 2019

 Desfășurarea concursului: 19.04.2019 - 10.05.2019


16 posturi asistent medical generalist
1 post asistent medical de farmacie
10 posturi infirmieră
6 posturi îngrijitoare
2 posturi brancardier
1 post spălătoreasă
2 posturi muncitor calificat- bucătar
1 post muncitor calificat- zugravDetalii

Anunt concurs Experti

Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca, in calitate de beneficiar a proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi in afara organigramei.
Detalii

Concurs proiect Nanotex

Concurs pentru urmatoarele posturi:
- Cercetator doctorand
- Cercetator postdoctoral

Detalii

Concurs proiect Artemis

 posturi cercetători doctoranzi
21.12.2018 Detalii

Concurs proiect Regmed

 Cercetători doctoranzi
21.12.2018 Detalii

Concurs pe post 30.01. - 06.02.2019

 I. 2 posturi statistician medical
II. 1 post brancardier
III. 1 post muncitor calificat-fochist
Detalii

Prima pagina Pagina precedenta 1 2 Ultima pagina