Concursuri publice

Anunt selectie pentru angajare pe perioada determinata Brancardier

Institutul Oncologic “Prof.Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
ORGANIZEAZĂ SELECȚIE
pentru angajarea pe perioadă determinată, fără concurs,
numirea se face prin ORDIN DE MINISTRU AL SĂNĂTĂŢII,
numire ce încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data
încetării stării de alertă, pe următoarele posturi vacante :

1. Brancardier – 2 posturi

Detalii

Anunt concurs - posturi in afara organigramei - POCU etapa 2

A N U N Ț

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei după cum urmează:

Numărul și tipul posturilor: 7 posturi din care:
- Experți = 2 posturi
- Personal suport = 4 posturi
- Personal administrativ = 1 post


Detalii

Anunt incadrare fara concurs post Kinetoterapeut

Institutul Oncologic “Prof.Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
ORGANIZEAZĂ SELECȚIE
pentru angajarea pe perioadă determinată, fără concurs,
numirea se face prin ORDIN DE MINISTRU AL SĂNĂTĂŢII,
numire ce încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data
încetării stării de alertă, pe următoarele posturi vacante :

1. Kinetoterapeut, specialitatea fiziokinetoterapie – 1 post

Detalii

Anunt incadrare fara concurs

Institutul Oncologic “Prof.Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
ORGANIZEAZĂ SELECȚIE
pentru angajarea pe perioadă determinată, fără concurs,
numirea se face prin ORDIN DE MINISTRU AL SĂNĂTĂŢII,
numire ce încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data
încetării stării de alertă, pe următoarele posturi vacante :

I. 14 posturi asistent medical generalist
II. 9 posturi infirmieră
III. 14 posturi îngrijitoare
IV. 2 posturi brancardier


Detalii

Anunt incadrare fara concurs post Chimist specialist

Institutul Oncologic “Prof.Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca

ORGANIZEAZĂ SELECȚIE
pentru angajarea pe perioadă determinată, fără concurs,
numirea se face prin ORDIN DE MINISTRU AL SĂNĂTĂŢII,
numire ce încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data
încetării stării de alertă, pe următorul post vacant :
1. Chimist specialist, specialitatea chimie – 1 post- Laborator analize medicale

Detalii

Anunt concurs - Expert - Cedicrom 2

1. Denumire proiect: “Consolidarea la nivel național a capacității sectorului de sănătate românesc pentru implementarea de programe de screening pentru tipurile de cancer adecvate la intervenții de detectare precoce eficiente” – CEDICROM 2

2. Numărul și tipul posturilor: 1 post expert.

3. Denumirea posturilor: Medic de medicina de laborator.

Detalii

Anunt concurs -posturi in afara organigramei - POCU col uterin

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei după cum urmează:

A. DENUMIREA PROIECTULUI, NUMĂRUL ȘI TIPUL POSTURILOR, DENUMIREA POSTURILOR

1. Denumire proiect: Integrarea screeningului primar HPV în programul național de screening pentru cancerul de col uterin - nr. POCU/257/4/9/120798/11.05.2018

2. Numărul și tipul posturilor: 8 posturi din care:
- Experți = 7 posturi.
- Personal auxiliar = 1 post.

Detalii

Anunt concurs -posturi in afara organigramei - screening pentru cancerul de san

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, organizează concurs pentru ocuparea unui post în afara organigramei după cum urmează:

A. DENUMIREA PROIECTULUI, NUMĂRUL ȘI TIPUL POSTURILOR, DENUMIREA POSTURILOR

1. Denumire proiect: Creșterea capacității instituționale și a competențelor profesionale ale specialiștilor din sistemul de sănătate în scopul implementării Programului Național de screening pentru cancerul de sân.

2. Numărul și tipul posturilor: 4 posturi
Experți = 3 posturi
Personal suport = 1post

Detalii

Anunt concurs -posturi in afara organigramei

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei după cum urmează:

A. DENUMIREA PROIECTULUI, NUMĂRUL ȘI TIPUL POSTURILOR, DENUMIREA POSTURILOR

1. Denumire proiect: ,,Fii responsabilă de sănătatea ta - programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa II – regiunile de dezvoltare: Nord-Vest, Vest"- POCU/760/4/9/ cod proiect 136480

2. Numărul și tipul posturilor: 14 posturi din care:
- Experți =7 posturi
- Personal suport = 4 posturi
- Personal administrativ și auxiliar = 3 posturi.

Detalii

Anunt concurs pentru ocuparea următoarelor temporar vacante pe perioadă determinată

I. 11 posturi asistent medical generalist
II. 14 posturi infirmieră
III. 5 posturi îngrijitoare
IV. 3 posturi brancardier
V. 1 post statistician medical
VI. 1 post autopsier

Detalii

Anunt concurs posturi temporar vacante - perioada determinata


I. 5 posturi asistent medical generalist
II. 1 post infirmieră

Detalii

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante și temporar vacante pe perioadă determinată - 2020

I. 5 posturi asistent medical generalist
II. 4 posturi infirmieră
III. 4 posturi îngrijitoare

Detalii

Anunt concurs pentru ocuparea unor posturi vacante și temporar vacante pe perioadă determinată

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante și temporar vacante pe perioadă determinată:


I. 7 posturi de tehnician de radiologie și imagistică licențiat
II. 1 post statistician medical

Detalii

Anunt concurs posturi in afara organigramei - Specialisti elaborare ghiduri de buna practica

Denumirea posturilor:
-medici care elaborează și întocmesc ghiduri de bună practică medicală în oncohematologia și radioterapia pediatrică.

Detalii

Anunt concurs

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă determinată:

I. 4 posturi asistent medical generalist
II. 2 posturi infirmieră
III. 3 posturi îngrijitoare
IV. 1 post referent de specialitate-(drept)
V. 2 posturi brancardier
VI. 1 post muncitor necalificat

Detalii

Anunt concurs posturi in afara organigramei - Asistent manager

ANUNT CONCURS

Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca, reprezentat prin Manager, în calitate de Promotor de proiect, a proiectului finantat din fonduri externe nerambursabile, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei.

Detalii

Concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei - Cedicrom 2

ANUNT
 
Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca, reprezentat prin Manager, în calitate de Promotor de proiect, a proiectului finantat din fonduri externe nerambursabile, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei.
Detalii

Anunt concurs Brancardier, muncitor necalificat

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante pe perioadă determinată:


I. 1 post de brancardier
II. 1 post de muncitor necalificat

Detalii

Concursuri pe post 09.08.2019 - 30.08.2019

 I. 1 post de fizician
II. 7 posturi de tehnician de radiologie și imagistică licențiat
III. 1 post de logoped
IV. 2 posturi de brancardier
V. 1 post de arhivar Detalii

Anunt concurs posturi in afara organigramei - Cedicrom 2

Numărul și tipul posturilor: 2 posturi de Experți.

Denumirea posturilor:
- Expert publicitate și informare;
- Expert extern unitate mobilă.

Detalii

Director de îngrijiri

 Perioada concusrului: 17.07. - 01.08.2019 Detalii

Anunt concurs posturi in afara organigramei

 
- Secretarä;
- Referent;
- Expert Call-center.

Detalii

Concurs referent specialitate si statistician medical - mai 2019

 I. 1 post referent specialitate (economie)- Relații publice
II. 1 post referent specialitate (economie) - Departament cercetare
III. 1 post statistician medical Detalii

Concurs posturi vacante pe perioadă determinată aprilie - mai 2019

 Desfășurarea concursului: 19.04.2019 - 10.05.2019


16 posturi asistent medical generalist
1 post asistent medical de farmacie
10 posturi infirmieră
6 posturi îngrijitoare
2 posturi brancardier
1 post spălătoreasă
2 posturi muncitor calificat- bucătar
1 post muncitor calificat- zugravDetalii

Anunt concurs Experti

Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca, in calitate de beneficiar a proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi in afara organigramei.
Detalii

Concurs proiect Nanotex

Concurs pentru urmatoarele posturi:
- Cercetator doctorand
- Cercetator postdoctoral

Detalii

Concurs proiect Artemis

 posturi cercetători doctoranzi
21.12.2018 Detalii

Concurs proiect Regmed

 Cercetători doctoranzi
21.12.2018 Detalii

Concurs pe post 30.01. - 06.02.2019

 I. 2 posturi statistician medical
II. 1 post brancardier
III. 1 post muncitor calificat-fochist
Detalii

Anunt concurs pentru ocuparea unor posturi in afara organigramei

Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei .

Detalii

Concurs pe post 29.11 - 21.12.2018

 I. 4 posturi asistent medical generalist
II. 6 posturi infirmieră
III. 3 posturi îngrijitoare Detalii

Concurs pe post 28.11 - 28.12.2018

 I. 1 post bucătar
II. 1 post manipulant bunuri
III. 1 post muncitor necalificat Detalii

Anunt concurs 29.08 - 18.09.2018

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante pe perioadă nedeterminată/determinată:

I. 5 posturi asistent medical generalist- perioadă determinată
II. 2 posturi statistician medical ( 1 post departament cercetare/ perioadă
nedeterminată şi 1 post comp.statistică/ periodadă determinată)
III. 1 post brancardier/perioadă nedeterminată
IV. 1 post bucătar/ perioadă nedeterminată

Detalii

Anunt selectie dosare concurs - Proiect POCU 120798

A N U N Ț
cu evaluarea dosarelor depuse de candidați în cadrul Proiectului:  Integrarea screeningului primar HPV în programul național de screening pentru cancerul de col uterin

update: Rezultate concurs

Detalii

Anunt selectie dosare concurs - Proiect POCU 120799

A N U N Ț
cu evaluarea dosarelor depuse de candidați  în cadrul Proiectului : Creșterea capacității instituționale și a competențelor profesionale ale specialiștilor din sistemul de sănătate în scopul implementării Programului Național de screening pentru cancerul de sân


update: Rezultate concurs
Detalii

Anunt Concurs pentru ocuparea unor posturi in afara organigramei - Proiect POCU 120798

Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca, in calitate de beneficiar a proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi in afara organigramei.
Detalii

Anunt Concurs pentru ocuparea unor posturi in afara organigramei - Proiect POCU 120799

Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca, in calitate de beneficiar a proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi in afara organigramei.
Detalii