Decizie anulare concurs manager

Managerul Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca (I.O.C.N.), As. Univ. Vlad Ioan-Cătălin, numit în baza Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1285/30.10.2017,
În temeiul prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al normelor legale în vigoare privind organizarea şi conducerea unităţilor sanitare publice,

DECIDE:

Art. 1 – Conform dispoziţiilor cuprinse în Procedul verbal nr. IOCN 10618/26.10.2017 încheiat cu ocazia organizării Consiliului de Administraţie se anulează procedura de desfăşurare a concursului de manager persoană fizică demarat în baza Hotărării Consiliului de Administraţie nr. 2/04.10.2017.
Art. 2 – Dispoziţia prezentei decizii, procedura de anulare a concursului prin publicarea prezentei va fi îndeplinită de către compartimentul juridic din cadrul IOCNManager,
As. Univ. Vlad Ioan-Cătălin