Anunt rezultat concurs manager

ANUNŢ
cu privire la rezultatele obţinute în urma desfăşurării probei referitoare la susţinerea publică şi evaluarea proiectului de management în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică al Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca

Comisia de consurs pentru ocuparea postului de manager persoană fizică al Institutului Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, compusă conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al IOCN nr. 3/15.11.2017, comunică următoarele:
În data de 17.01.2018 începând cu ora 12 a avut loc susţinerea publică a proiectului de management depus de candidatul Asist. Univ. Dr. Vlad Ioan-Cătălin.
Media finală obţinută de candidatul Asist. Univ. Dr. Vlad Ioan-Cătălin este______10______, acesta fiind declarat ADMIS.

Prezentul anunţ se va afişa la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acesteia iocn.ro, în data de 17.01.2018, ora __14______.


Secretar Comisie de concurs,
Dr. CURTA Anda