Asociaţia Oncologică Română „Ion Chiricuţă”

Asociaţia Oncologică Română „Ion Chiricuţă” a luat naştere în luna noiembrie 2009, cu scopul de a promova cercetarea clinică, fundamentală, translaţională, experimentală şi aplicativă în domeniul oncologiei, de a organiza conferinţe, simpozioane, seminarii, mese rotunde. Asociaţia doreşte să se implice în proiecte ce vizeaza dezvoltarea infrastructurii şi dotarea Institutului Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca, să acorde premii şi burse în domeniul oncologiei clinice, al cercetării fundamentale şi translaţionale, a oncologiei psiho-sociale.

Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentând pâna la 2% din impozitul stabilit, pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care functioneaza în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru a directiona acesti bani catre Asociaţia Oncologică Română „Ion Chiricuţă” trebuie ca atunci cand completati “Declaratia de impozit pe venitul global” – 200, sa completati la rubrica corespunzatoare datele de identificare ale AOIC.
 

Asociaţia Oncologică Română „Ion Chiricuţă”
Str. Republicii, nr. 34-36, Cluj-Napoca, 400015, jud. Cluj

CUI 26311710
Cont în lei: RO95BTRL06601205T62744XX
Cont in USD: RO22BTRL06602205T62744XX
Cont în euro: RO70BTRL06604205T62744XX  

BANCA TRANSILVANIA


Preşedinte Dr. Vasile Popiţa