Certificare ISO

PROCESUL DE CERTIFICARE ISO AL INSTITUTULUI ONCOLOGIC A DEMARAT ÎN ANUL 2007 CU SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII (ISO 9001).
ÎN PREZENT, ÎN INSTITUT ESTE IMPLEMENTAT UN SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AVÂND URMĂTOARELE COMPONENTE:

- SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII (ISO 9001:2008)
CERTIFICAT NR. AJAEU/08/10979; VALABILITATE: 21.07.2014-29.06.2017

- SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI ALIMENTULUI (ISO 22000:2005)
CERTIFICAT NR. AJAEU/10/12018; VALABILITATE: 13.03.2013 – 12.03.2016

VALIDAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT ŞI ALE COMPONENTELOR ACESTUIA SE EFECTUEAZĂ ANUAL PRIN AUDITURI INTERNE ŞI AUDITURI DE SUPRAVEGHERE EFECTUATE DE CĂTRE ORGANISMUL CERTIFICATOR.