CNMP – Parteneriate- Sistem decizional bazat pe tehnici de tip multi-agent pentru generarea, optimizarea si managementul registrelor nationale de boli cronice netransmisibile – CRONIS 2007-2010

Proiect finanţat prin Programul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare II
Ctr. nr.: 11003/2007
Programul 4 – Parteneriate în domeniile prioritare
Direcţia de cercetare:
1. Tehnologia informaţiei şi comunicaţii
1.4. Inteligenţă artificială, robotică şi sisteme autonome avansate
1.4.8. Sisteme inteligente de asistare a deciziilor

Proiectul se aliniază obiectivelor Programului cadru 7 Health – 2007-2.4.1-13 – ERA-NET on optimisation of the use of cancer registries for cancer research purposes si ICT - 20075.1: Personal Healths System for Monitoring and Point-of-Care
Consorţiu:
• SC IPA SA Sucursala Cluj
Director de proiect: cs. I ing. Ioan STOIAN
• Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca
Responsabil proiect: cs. III mat. Luciana NEAMŢIU
• Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca
• Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj-Napoca
Persoană de contact IOCN: cerc. şt. III dr. Luciana Neamţiu (luciana@iocn.ro, 0745312660)
Valoare contract IOCN: 400 000 lei
Perioada de desfăşurare: 19 septembrie 2007 – 18 septembrie 2010
Pagina web: www.automation.ro/cronis

Înregistrarea şi monitorizarea pacienţilor cu boli cronice netransmisibile (BCN) în baze de date distribuite (BD), denumite generic Registre reprezintă o prioritate în condiţiile în care aceste boli au devenit o problemă majoră de sănătate publică atât la nivel internaţional cât şi naţional, având în vedere necesitatea elaborării unor analize statistice de calitate în scopul definirii, planificării si implementării politicilor de sănătate a populaţiei. În prezent BCN reprezintă 43% din totalul bolilor înregistrate şi se estimează că în anul 2020 aceste cifre vor ajunge la 60% cu o pondere a BCN de 70% în cazuistica deceselor. Soluţionarea problemei presupune, printre altele şi dezvoltarea unor strategii informaţionale (inclusiv Registrele Naţionale de BCN) care să asigure accesul instituţiilor publice din sănătate, furnizorilor de servicii medicale şi pacientilor la informaţiile necesare, pentru luarea unor decizii terapeutice corecte si elaborarea unor programe de profilaxie şi control. Registrul Naţional al unei afecţiuni cronice conţine o colecţie comprehensiva de informaţii despre pacienţii cu boala respectivă. Informaţiile colectate sunt utilizate pentru cercetări clinice, management clinic şi pentru programe de educaţie şi informaţionale (formare masteranzi, doctoranzi şi educare continua). Din managementul clinic extins la nivel regional/naţional rezultă stategiile adoptate pentru îngrijirea sănătăţii populaţiei (planificări de necesar de medicamente, folosirea eficientă a fondurilor publice în scopul susţinerii intereselor asiguraţilor etc.).

Proiectul CRONIS îşi propune ca obiectiv principal dezvoltarea unui serviciu inovativ IT in domeniul medical, destinat eficientizării sistemului de sănătate publică şi a terapiilor medicale pentru BCN, prin aplicarea tehnicilor multi-agent la generarea, optimizarea şi managementul Registrelor Naţionale de BCN.
Scopul proiectului CRONIS este dezvoltarea unui sistem inovativ de preluare a datelor medicale eterogene şi a unor mecanisme avansate de postprocesare a acestora pentru generarea, optimizarea şi managementul Registrelor naţionale de boli cronice netransmisibile. Se are în vedere preluarea automată a datelor pacienţilor ce suferă de cancer şi semiautomata pentru alte afecţiuni cronice. Înregistrarea automată a cancerelor este procesul prin care informaţia este primită, validată, comparată, relaţionată şi folosită pentru actualizarea bazei de date existente la nivelul Registrului de Cancer. Înregistrarea automata NU inseamna ca nu exista şi etape “manuale”. Totuşi, pentru ca un proces să fie considerat “automatizat”, fiecare stadiu al procesului de înregistrare trebuie să fie capabil să funcţioneze fără nici o intervenţie “manuala”. Aceasta capacitate este rezolvata printr-o serie predefinita de algoritmi sau reguli. Înregistrarea automata a cancerului necesită disponibilitatea unor multiple surse electronice de date. Pentru înregistrarea automata sistemul informatic va utiliza mecanisme de tip suport decizional cu scopul corelararii unor date medicale eterogene, provenite din surse de date existente. Aceste date sunt preluate şi convertite în formate standard (unde există) sau vor fi standardizate în cadrul proiectului de către componenta de preluare date a sistemului bazata pe tehnici multi-agent. Modelul pentru această abordare a fost deja implementat, pentru cancer, la nivelul sistemelor sanitare din câteva state europene (printre care Marea Britanie şi Italia) şi din Statele Unite ale Americii. Similitudinile existente între datele medicale de înregistrare ale diverselor afecţiuni cronice vor pemite extinderea ariei de utilizare a mecanismelor generate şi pentru alte afecţiuni cronice, dar la acest nivel înregistrarea va rămâne semiautomata în prima instanţă. Pentru realizarea scopului propus se vor dezvolta pachete de module soft care să rezolve probleme de acces concurenţial la aceeaşi resursă lucrând în timp real, de securitate absolută a datelor, de păstrare a confidenţialităţii acestora.
Potenţialii beneficiari ai proiectului CRONIS sunt: instituţii sanitare cu rol coordonator în monitorizarea BCN.