CNMP – Parteneriate- Implementarea terapiei miniminvazive în cancerul colorectal, optimizarea diagnosticului şi prognosticului bolii corelate cu nivelul plasmatic al moleculelor angiogenice în relatie cu VEGF - CELIOMARK.– 2007-2010

Programul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare II – CNMP Proiecte de tip parteneriat complex - Direcţia de cercetare: Sănătate

Obiectivele proiectului: îmbunătăţirea tratamentului în cancerul colorectal chirugical prin implementarea intervenţiilor chirurgicale laparoscopice , optimizarea diagnosticului şi prognosticului în cancerul colorectal prin evaluarea în corelaţie cu moleculele angiogenice a VEGF ca marker tumoral prognostic, identificarea factorilor de risc, realizarea unor programe în vederea depistării precoce a cancerului colorectal.
Scopul urmarit se înscrie în scopul Programului 4 de a crea condiţii pentru o mai bună colaborare între diferitele entităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, agenţi economici şi/sau unităţi ale administraţiei publice în vederea soluţionării problemelor identificate şi este reprezentat de optimizarea diagnosticului şi prognosticului în cancerul colorectal prin evaluarea în corelaţie cu moleculele angiogenice a VEGF ca marker tumoral prognostic. De asemenea vizează şi identificarea factorilor de risc, realizarea unor programe în vederea depistării precoce a cancerului colorectal, precum şi îmbunătăţirea tratamentului în cancerul colorectal (atât chirugical, prin creşterea proporţiei intervenţiilor miniinvazive laparoscopice, cât şi chimioterapic prin justificarea folosirii anticorpilor monoclonali). Identificarea factorilor de risc, stabilirea unei legaturi între expunerea cronică la nivele joase de contaminanţi (metale grele, pesticide) şi riscul de cancer este de asemenea de o importanţă majoră având în vedere faptul că populaţia expusă în aceste condiţii este mult mai numeroasă, impactul pe termen lung al expunerii la nivele joase de metale toxice este putin cunoscut în special din lipsa datelor referitoare la expunere pe termen lung. Totodată ne propunem să realizăm şi iniţierea unor programe de instruire postuniversitară, doctorală şi postdoctorală în domeniul oncologic, chirurgical şi al biologiei celulare si moleculare, insuficient reprezentate în România.
Proiectul de faţă îşi propune să aducă în atenţia publică o patologie marcata printr-o mortalitate crescuta la nivel mondial, văzuta ca o problema de sănatate publică în Europa, dar care poate fi ameliorată semnificativ prin schimbarea unor percepţii socioculturale a pacienţilor, implementarea unor programe de screening şi realizarea de noi strategii terapeutice în contextul concepţiilor moderne oncologice şi chirurgicale. În acest proiect sunt integraţi numeroşi tineri cercetători, iar prin aceasta se încearcă inclusiv prevenirea migraţiei acestora în alte ţări. Datorită multidisciplinarităţii acestui proiect se încearcă stabilirea şi întărirea unor relaţii de comunicare şi colaborare între diferite instituţii de învăţământ, cercetare şi sectoare medicale, creându-se premisele dezvoltării acestora ca centre de competenţa în domeniul medicinei inovative, astfel încât ele să funcţioneze în maniera profesionistă la nivelul cerinţelor comunitare.

COORDONATOR Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj - Napoca
Valoarea contractului : 2.000.000 RON - 400.000 RON (partener IOCN)
Perioada derulării contractului: 2007-2010
Persoana de contact: Director cercetare dezvoltare Dr. Neagoe Ioana , tel 0743111800, e-mail ioanaberi@iocn.ro