CNMP - Parteneriate - Definirea profilului molecular transcriptomic în predicţia statusului clinic în cancerele mamare rezistente la antracicline. Definirea bolii metastatice în raport cu tumora primara. BREAST-OMICS. 2007-2010

Programul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare II – CNMP Proiecte de tip parteneriat complex - Direcţia de cercetare: Sănătate

Obiectivele specifice ale proiectului sunt împărtite în principale şi secundare:
Obiectivul general al acestui proiect constă în definirea profilului molecular transcriptomic pentru optimizarea tratamentului neoadjuvant cu antracicline în cancerul de sân.
Obiectivele specifice ale proiectului constau în: realizarea un studiu de farmacogenomică în cancerul de sân, la nivelul întregului genom uman; utilizarea tehnologiilor complexe de genomică funcţională – microarray (Whole Human Genome) – şi proteomică – (antibody-array); identificarea unei semnături moleculare prin microarray, pentru evidenţierea diferenţelor de expresie genică la terapia cu antracicline (predicţie status clinic); corelarea răspunsului clinic cu datele de genomică şi proteomică (semnătura moleculară) ; validarea prin tissue array a principalelor proteine tisulare asociate genelor evaluate; evaluarea moleculelor proangiogenice implicate în evoluţia tumorală ca urmare a tratamentului cu antracicline; coroborarea datelor de genomică (microarray) şi proteomică (protein-array) şi analizarea acestora prin reţele neuronale şi data mining. implicarea factorilor de risc şi de mediu în rezistenţa la terapia antitumorală cu antracicline (realizarea unui protocol de urmărire conform condiţiilor de viaţă şi încărcăturii genetice).

Scopul proiectului: Scopul principal al acestui proiect constă în realizarea unui model experimental în vederea optimizării tratamentului neoadjuvant cu antracicline în cancerul de sân loco-regional avansat, utilizând analize de genomică funcţională

COORDONATOR Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj - Napoca
Valoarea contractului : 2.000.000 RON - 800.000 RON (partener IOCN)
Perioada derulării contractului: 2007-2010
Persoana de contact: Responsabil proiect IOCN – Dr. Ovidiu Balacescu 0264-590638; obalacescu@yahoo.com
Mai multe detalii