CNMP- Parteneriate - Terapia genică condiţionată nanotehnologic în hepatocarcinom NANOGEN 2008-2011

Programul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare II – CNMP Proiecte de tip parteneriat complex - Direcţia de cercetare: Sănătate


OBIECTIVE PROIECT Obiective generale: Obiectivele generale ale proiectului sunt urmatoarele: ►dezvoltarea unei terapii genice condiţionată nanotehnologic pentru tratamentul hepatocarcinomului ►obţinerea de nanostructuri care înglobează gena P53, ►funcţionalizarea nanostructurilor cu grupări hidrofobe pentru creşterea afinitaţii pentru celula tumorală hepatică, ►realizarea unui model experimental de tumoră hepatică, ►testarea eficacitaţii acestor nanostructuri cu p53 internalizat asupra tumorii hepatice in vitro şi in vivo.
Obiectivele secundare sunt: crearea unei reţele interdisciplinare în scopul promovarii cercetărilor romaneşti în domeniul terapiei genice şi a nanotehnologiilor, integrarea colectivului de lucru în retele internationale în vederea participării la proiecte PC7, diseminarea rezultatelor prin publicatii, workshop, etc.
Obiective specifice:
►alegerea unor nanostructuri adaptate cerinţelor biotehnologice propuse; ►conditionarea de suprafata a nanostructurilor cu molecule care sa creasca afinitatea pentru celula tumorala hepatica; ►introducerea in nanostructuri a secventei de gena p53; ►efectuarea de teste pe soareci cu hepatocarcinoame defective pentru gena p53; ►efectuarea de teste pe culturi de hepatocarcinoame umane testate pentru mutaţii ale genei p53; ►creşterea vizibilităţii reţelei interdisciplinare pe plan national şi international în vederea participării la programe internaţionale de colaborare stiintifica.
Implicarea tinerilor cercetători în toate etapele cercetărilor de la concepţie pâna la testare va duce la specializarea acestora în domeniul genomicii şi a nanotehnologiilor.

SCOPUL PROIECTULUI NANOGEN urmăreşte găsirea unor modalităţi de management al tumorilor hepatice, mai eficiente din punct de vedere al raportului cost/beneficiu în vederea creşterii performanţei cercetării medicale într-un domeniu de mare actualitate ale carui aspecte de diagnostic, screening, profilaxie, şi tratament constituie înca o problemă complexă care necesită soluţii inovative. Proiectul prezentat propune o activitate sinergică a mai multor domenii dintre care: medicina, chimie, informatică, comunicaţii.
Prezentul proiect are ca scop: ►terapia cancerului hepatic şi indirect calitatea vieţii pacienţilor cu cancer hepatic ►realizarea unui model experimental pentru tratamentul tumorilor hepatice utilizând nanostructuri capabile pentru transportul genei p53; ►extinderea terapiilor anticanceroase şi la alte tipuri de cancere cauzate de mutaţii sau alte defecte genetice; ►corelarea la programele europene a programului national de cercetare in domeniul terapiei genice în asociere cu nanotehnologia, un domeniu de viitor cu aplicabilitate directă în creşterea calitaţii serviciilor medicale şi a calitaţii vieţii; ►formarea şi dezvoltarea competenţelor potenţialului tânar din cercetarea şi învătământul universitar de profil promovarea participării institutiilor româneşti de invaţamant superior
Pentru atingerea scopului final al proiectului se vor realiza o serie de studii pentru dezvoltarea unei clase de nanostructuri biocompatibile (sfere, tuburi) care au capacitatea de a include gene în cavitatea lor, ceea ce reprezintă o premieră natională în domeniu. Studiul vine în întâmpinarea unor reale probleme de tratament, atât din punctul de vedere al eficacitaţii, pentru care oferă soluţii, cât şi al factorului economic, iar rezultatele ştiinţifice vor avea un impact puternic, problematica abordată fiind atât de domeniul cercetării de vârf, cât şi cu reale beneficii practice, crescând vizibilitatea internaţionala a cercetarii medicale autohtone. Implicarea unui numar de tineri doctoranzi va permite elaborarea unor teze de doctorat de valoare ridicata, iar pe de alta parte este asigurată continuitatea cercetarilor.

Coordonator Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Hatieganu” Cluj Napoca
Valoarea contractului : 2.000.000 RON - 580.000 RON (partener IOCN)
Perioada derularii contractului: 2008-2011
Persoana de contact Director Cercetare Dezvoltare Dr. Neagoe Ioana , tel 0743111800, e-mail ioanaberi@iocn.ro