Proiecte din PNCDI II (Parteneriate, Idei etc) IOCN Partener

CNMP - Parteneriate - Sistem integrat pentru supraveghere continua in retea inteligenta e-Health a pacientilor cu afectiuni cardiologice CARDIONET 2007-2010


ANCS - POSDRU - Sistem de formare profesionala a personalului medical in domeniul noilor tehnologii din sistemul de sănătate (diagnostic molecular) 2010-2013