5. IDEI - Evaluarea efectului unui citostatic combinat al temozolomide şi al factorilor anti-angiogenic pe linii celulare imortalizate de glioblastom multiform, 2009-2011.

Evaluarea efectului unui citostatic combinat al temozolomide si al factorilor anti-angiogenic pe linii celulare imortalizate de glioblastom multiform
IDEI 2009-2011

http://efectul-citostatic.netlogiq.com/ro/Informatii-generale.html?lang=ro-

OBIECTIVE PROIECT
a) Documentarea şi însuşirea modelului experimental.
b) Elaborarea protocoalelor de lucru.
c) Testarea temozolomidei şi a factorilor antiangiogenici pe linii celulare imortalizate de glioblastom.
d) Analiza citologică pe linii celulare imortalizate de glioblastom.
e) Analiza angiogenezei pe linii celulare imortalizate de glioblastom.
f) Studiul efectului combinat al temozolomidei şi al factorilor antiangiogenici pe linii celulare imortalizate de glioblastom.
g) Valorificarea rezultatelor. Elaborare protocol.

SCOPUL PROIECTULUI
Datele provenite din cercerarile finanţate prin acest proiect vor permite elaborarea unui protocol chimioterapeutic în glioblastomul multiform, bazat pe o combinaţie de agenti citostatici alchilanţi (temozolomida) şi factori anti-angiogenici (pentru potenţarea efectului citostatic), creşterea competitivitǎţii colectivelor de cercetare cu implementarea unor tratamente noi, eficiente în glioblastom multiform

VALOARE ESTIMATĂ
900.000 Lei


PERSOANA DE CONTACT
Dr. Olga Soriţău
Tel: 0264.598361
osoritau@hotmail.com