12. METALLOMICS: Aplicaţiile biomedicale ale compuşilor metalelor IDEI COMPLEXE 2009-2011

METALLOMICS: Aplicaţiile biomedicale ale compuşilor metalelor
IDEI COMPLEXE 2009-2011


OBIECTIVE PROIECT
a) sinteza de noi compuşi coordinativi şi organometalici cu acţiune biologică potenţială; b) studii de chimie coordinativă a metalelor în condiţii relevante biologic şi aplicarea chimiei computaţionale si modelarea structurii şi a comportamentului compusilor biologic activi ai metalelor în condiţii cât mai apropiate de cele din organismul viu (aplicarea diverselor modele de solvent), studiul relaţiei structura-activitate;
c) studii asupra metaloenzimelor; mecanisme de acţiune, studiul reactivităţii de tip stres oxidativ şi nitrozativ;
d)studiul citotoxicităţii si genotoxicităţii substanţelor nou-sintetizate, identificarea celor care induc apoptoza, au potenţial antiproliferativ şi antimitotic;
e) identificarea substanţelor a căror capacitate antiproliferativă are efect sinergic cu iradierea; Identificarea fenomenelor la nivel de genom,ca urmare a aplicării acestor substanţe pe celule şi efectul regulator asupra biosintezei,
f) studiul metaloproteazele secretate de celule precum si cele sintetice, responsabile de lezarea şi modelarea matricei extracelulare
g) utilizarea metalelor în studii de cronobiologie

SCOPUL PROIECTULUI
sinteza de noi compuşi coordinativi şi organometalici cu acţiune biologică potenţială şi utilizarea metalelor în studii de cronobiologie (cronobiochimie).

VALOARE ESTIMATĂ
1.400.000 lei

PERSOANA DE CONTACT
Eva Fischer- Fodor
Tel: 0264.598361
efischerfodor@yahoo.com