Proiecte din PNCDI II (Parteneriate, Idei etc) IOCN Colectiv in proiect

1. CNCSIS- IDEI - Screeningul variabilelor de formulare şi tehnologice pentru modificarea farmacocineticii şi acţiunii biologice a unor substanţe medicamentoase în scopul realizării unor forme farmaceutice moderne. 1.000.000 RON 2007-2010


8. CNCSIS- WE - Principii şi aplicaţii ale genomicii funcţionale în biologia şi terapia cancerului 2008


9. CNCSIS- MC- Multiplex laser based microarray angiogenesis profiling for detection of ovarian cancer 2008


10. ANCS - Impactul clinic si economic al identificarii profilelor moleculare transcriptomice si proteomice in terapia neoadjuvanta a cancerului de san triplu negativ - BREASTIMPACT 2010-2013