18. CEEX – modul I - VIASAN - Sistemul cu eficacitate sigură de control al calităţii diagnosticului în programul de screening al cancerului – CANSCREEN - 2006-2008

Proiect finanţat prin Programului VIAŢĂ ŞI SĂNĂTATE – VIASAN
Ctr. nr.: CEEX 125 / 2006
Platforma tehnologică: Medicină inovativă
Direcţia de cercetare:
Sănătate
Procese şi biotehnologii pentru sănătate
Detecţie, diagnoză şi monitorizare, cu accent pe tehnicile neinvazive sau minim invazive
Consorţiu:
• Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca
Director de proiect: prof. univ. dr Andrei ACHIMAŞ-CĂDARIU
• Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca
Responsabil proiect: dr. Florian NICULA
• SC IPA SA Sucursala Cluj
Responsabil proiect: cs. I ing. Ioan STOIAN
• Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj-Napoca
Responsabil proiect: prof. univ. dr. Liana LUPŞA
• Institutul Oncologic "Prof. Dr. Alex. Trestioreanu", Bucureşti
Responsabil proiect: dr. Milena DUMA


Perioada de desfăşurare: 19 septembrie 2007 – 18 septembrie 2010
Pagina web: www.automation.ro/canscreen

CanScreen este un un proiect interdisciplinar care aplică soluţii IT şi teorii matematice complexe în folosul societăţii. Scopul major al proiectului este, pe termen lung, găsirea unor strategii optime de screening pentru România şi, implicit, reducerea incidenţei şi mortalităţii prin cancer, precum şi cresterea calităţii vieţii bolnavilor. Pe lângă creşterea morbidităţii, se adaugă şi o creştere a costurilor intervenţiilor şi a tratamentului complicaţiilor acestora. Aceste motive justifică eforturile comunităţii ştiintifice, de a realiza profilaxia bolii şi depistarea ei în stadii incipiente, prin metode neinvazive.
În realizarea proiectului CanScreen s au avut în vedere următoarele obiective ştiintifice şi tehnologice:
O1: Realizarea unui sistem complex cu eficacitate sigurş menit sş asigure calitatea dignosticului şi a tratamentului la standarde europene;
O2: Proiectarea unei baze de date care să conţină identificarea femeilor testate si registre cu femeile la risc crescut;
O3: Elaborarea unor algoritmi de diagnostic individualizat şi a unui protocol cu indicaţii terapeutice consecutive;
O4: Optimizarea procedeului de interpretare a frotiurilor citovaginale;
O5: Analizarea şi selecţia frotiurilor decelate cu suspiciuni de leziuni ale colului uterin;
O6: Asigurarea calităţii sistemului prin selectarea aleatorie a unui procent din frotiurile interpretate care vor fi recitite si transmise la un expert citolog;
O7: Transmiterea la distanţă a mamografiilor şi asigurarea controlului calităţii acestora;
O8: Realizarea unui studiu de analiză economică de tip cost-eficienţă pentru a se decide strategia de screening cu cel mai redus raport cost-eficienţă, folosindu-se modelul Markov.