13. CEEX modul I - VIASAN - Biocompozite cu porfirine cu aplicabilitate în terapia fotodinamică a tumorilor maligne cutanate, PORFIDERM - 2006-2008.

PORFIDERM: BIOCOMPOZITE CU PORFIRINE CU APLICABILITATE ÎN TERAPIA FOTODINAMICĂ A TUMORILOR MALIGNE CUTANATE
Proiect CEEX, Contract nr. 102/3/2006, perioada 1.08.2006- 10.10.2008

http://www.itim-cj.ro/~dsilipas/viasan/index.htm

SCOPUL PROIECTULUI
Studii şi intervenţii inovative în scopul implementării terapiei fotodinamice a tumorilor maligne cutanate utilizând hidrogeluri pe bază de chitosan formulate cu porfirine, precursori şi derivaţi de porfirine.

OBIECTIVE PROIECT
• studierea cito- şi fototoxicităţii unor substanţe, numite fotosensibilizatori în ceea ce priveşte capacitatea acestora de a distruge celulele canceroase în momentul expunerii la lumină.
• studiul efectului acidulul delta-aminolevulinic singur şi în asociere sub diferite forme cu un vehicul (chitosanul) asupra a două linii celulare tumorale, prin prisma pătrunderii substanţei în celulă, a citotoxicităţii şi a tipului de moarte celulară.
• studiul efectelor unor porfirine sintetice asupra liniilor de celule tumorale cu sau fără prezenţa chitosanului.
Formularea fotosensibilizatorilor cu chitosan sub forma de nanoparticule a facilitat pătrunderea acestora în celule, permiţând o eliberare controlată şi susţinută de la acest nivel. Rezultatele obţinute de echipa noastră au dus la elaborarea unei metodologii de studiu a diverselor substanţe cu potenţial fotosensibilizator in vitro, în vederea aplicării lor în practica clinică, aceasta reprezentând primul pas necesar pentru aprobarea utilizării în practica clinică a unor noi substanţe fotosensibilizatoare, mai eficiente.

Valoarea proiectului:
300.000 lei

Responsabil de proiect:
Dr.Perde-Schrepler Maria
Tel: 0264 439260
e-mail: mperde@iocn.ro