Proiecte

Proiecte de cercetare:


Granturi naţionale (CNCSIS, Academie)


1. Studiul aplicabilităţii unor teste citogenetice pentru predictia radiosensibilităţii clinice a ţesuturilor normale la bolnavii supuşi radioterapiei, grant Academia Română, 2005-2006;
2. Markeri biologici de radiosensibilitate cu valoare predictivă pentru tratamentul cancerului de col uterin, grant CNCSIS, 2006-2008.

Proiecte din PNCDI II (Parteneriate, Idei etc)

1. Celulele-stem - implicaţia în procesele de regenerare şi vindecare tisulară, STEMCELLS, CEEX modul I, 2005-2008.
2. Studii pe modele in vitro şi pe tumori experimentale privind efectul antioxidant al unor produse naturale, PAOT, CEEX modul I, 2005-2008.
3. Radiobiologia-mecanisme moleculare şi aplicaţii în tratamentul cancerului, RADMOLBIO, CEEX modul III, 2006-2007.
4. Evaluarea riscului de cancer în populaţiile expuse cronic la metale grele, RISCANMET, CEEX modul I, 2005-2008.
5. Alcaloizi steroidici din Solanaceae, triterpene din Ericaceae şi uleiuri volatile din Lamiaceae indigene pentru industria farmaceutică, alimentară şi cosmetică, ASSTEUVLIFAC, CEEX modul I, 2006-2007.
6. Studiul regenerării celulelor epiteliale senzoriale din urechea internă prin culturi celulare prelevate de la animale, MICROSCOP, CEEX modul I, 2006-2008.
7. Biocompozite cu porfirine cu aplicabilitate în terapia fotodinamică a tumorilor maligne cutanate, PORFIDERM, CEEX modul I, 2006-2008.
8. Celulele-stem placentare, o sursă alternativă pentru terapia celulară, PLACSTEM, PNII, 2007-2010.
9. Metode şi tehnologii bazate pe medicina moleculară şi celulară, aplicate în chirurgia şi tratamentul cancerului osos, a metastazelor şi a leziunilor osteo-articulare, OSMOCEL, PNII, 2007-2010.
10. Predicţia evoluţiei şi estimarea răspunsului la tratament a tumorilor maligne, prin modelare morfologică şi hemodinamică, utilizând tehnici imagistice, matematice şi de inteligenţă artificială, ANGIOTUMOR, CEEX modul I, 2006-2008.
11. Identificarea in vitro a unor markeri moleculari predictivi ai răspunsului la tratamentul cu oxaliplatin în cancerele colorectale. Utilizarea lor pe modele in vivo în cercetarea translaţională, PNII IDEI, 2009-2011.
12. Elucidarea mecanismului de reglare fină a răspunsului imun în patologia neoplazică şi inflamatorie umană, în vederea elaborării unor terapii inovative, ERIC, PNII Parteneriate, 2008-2011.
13. Fotochemoprotecţia prin produşi naturali în neoplaziile epiteliale fotoinduse, CHEMPROTECT, PNII Parteneriate, 2008-2011.
14. Procedee inovative în chirurgia reconstructivă la pacientul cu cancer – transplantul de ţesuturi compozite şi utilizarea de materiale sintetice biocompatibile, ONCOREC, PN II Parteneriate, 2006-2008.
15. Aplicaţii ale unor tehnici inovative de inginerie tisulară în patologia tubului digestiv – abordare multidisciplinară, BIOINTTECH, PNII Parteneriate, 2008-2011.
16. Aplicaţiile biomedicale ale compuşilor metalelor, METALLOMICS, IDEI complexe, 2009-2011.
17. Modularea răspunsului la radioterapie în cancerul de col uterin prin compuşi biologici cu acţiune asupra mecanismelor moleculare ale cancerogenezei, ANGIOCOL, IDEI, 2009-2011.
18. Administrarea intratumorală, asociată cu radiofrecvenţa, a chimioterapiei hipertermice condiţionată nanotehnologic: efect şi risc de recidivă. Model experimental hepatic cu xenogrefe tumorale colice, IDEI, 2007-2010.
19. Metodă modernă de investigaţie moleculară utilizând biomarkeri neuronali pentru diagnosticul şi prognosticul accidentului vascular cerebral în faza acută, DIASTROKE, IDEI, 2009-2011.
20. Evaluarea efectului unui citostatic combinat al temozolomide şi al factorilor anti-angiogenic pe linii celulare imortalizate de glioblastom multiform, IDEI, 2009-2011.
21. Noi materiale biocompatibile destinate implanturilor personalizate fabricate prin SLS şi SLM, BIOMAPIM, IDEI complexe, 2009-2011.
22. Study of the ototoxic effect of chemoterapeutic agents on sensorial epithelial cells of the inner ear, using cell cultures prelevated from animals, IDEI, 2009-2011.
23. Rolul receptorilor costimulatori în modularea fină a răspunsului imun. Mecanisme de intervenţie, IDEI, 2009-2011.

Proiecte internationale (PC6, PC7, altele)


1. The effect of low-dose total body irradiation on the immune system, BILATHUROM, ANCS, colaborări bilaterale, PNII, modul III, 2008-2009.