Prezentarea Laboratorului de Radioterapie, Radiobiologie si Biologie tumorală

Culturile de celule primare şi linii celulare normale (celule sanguine, fibroblaşti, osteoblaşti, keratinocite etc.) şi tumorale (cancer de sân, ovar, colon, col uterin, melanom malign, leucemii etc.), iniţiate, respectiv întreţinute în cadrul Laboratorului de Radioterapie, Radiobiologie şi Biologie Tumorală servesc ca modele in vitro pentru desfăşurarea principalelor domenii de cercetare ale laboratorului, după cum urmează:

- biologia celulelor normale şi canceroase (studiul biologiei celulelor normale şi canceroase; testarea unor agenţi antineoplazici (citostatice, compuşi de sinteză, compuşi ai metalelor, produşi naturali, biocompozite etc); studiul efectului antioxidant al unor produse naturale; studiul efectului sinergic al tratamentului combinat cu produşi naturali şi substanţe citotoxice; identificarea unor markeri moleculari şi celulari predictivi ai răspunsului la chimioterapie; chimiosensibilitatea preterapeutică a celulelor tumorale primare; modele in vitro ale ingineriei tisulare; factori implicaţi în carcinogeneză şi metode de prevenţie ale acestora; angiogeneza tumorală).
- radiobiologie (studiul mecanismelor moleculare şi aplicaţii în tratamentul cancerului; studiul aplicabilităţii unor teste citogenetice pentru predicţia radiosensibilităţii clinice a ţesuturilor normale la bolnavii supuşi radioterapiei; markeri biologici de radiosensibilitate cu valoare predictivă pentru tratamentul diferitelor forme de cancer; modularea răspunsului la radioterapie în diferite forme de cancere prin compuşi biologici cu acţiune asupra mecanismelor moleculare ale cancerogenezei; studiul leziunilor ADN şi al aberaţiilor cromozomiale induse de radiaţiile ionizante în celulele normale şi tumorale; studiul efectelor carcinogene ale radiaţiilor UV; utilizarea luminii vizibile în tratamentul cancerului - terapie fotodinamică).
- imunologie (efectul radiaţiilor de doză joasă asupra sistemului imun; modularea fină a răspunsului imun în patologia neoplazică şi inflamatorie umană).
- celule-stem (sursa alternativă pentru terapia şi regenerarea tisulară (celule-stem embrionare şi adulte (mezenchimale); studiul celulelor-stem tumorale).