Servicii de cercetare

Servicii de cercetare

Servicii biobanking

Serviciul nostru de biobanking include:
- Depozitarea criogenică pe termen lung a specimenelor de țesut proaspăt, în rezervoare de azot lichid
- Depozit pentru stocarea pe termen lung a serului, plasmei și urinei în congelatoare cu temeperaturi joase.
- Depozitarea acizilor nucleici (ADN și ARN) și a probelor de proteine în congelatoare cu temeperaturi joase.
Consimțământul informat al pacienților este obligatoriu pentru toate probele stocate. Toate exemplarele sunt inspectate la primire și etichetate cu coduri specifice specifice, pentru identificare securizată. O bază de date este menținută pentru accesul facil al investigatorului la eșantioanele biologice..

Servicii de izolare a acizilor nucleici
Infrastructura noastră are facilități și spații separate pentru izolarea ADN-ului, ARN-ului și a proteinelor din diferite specimene, inclusiv: țesut (congelat și FFPE), sânge, urină si alte produse biologice.
Izolarea acizilor nucleici (ADN, ARN, miARN) se realizează folosind protocoale standard validate. În funcție de aplicațiile finale, la cerere, putem efectua izolarea acizilor nucleici pe baza fenolului clasic: procedura de cloroform și / sau protocoale pe bază de membrană de siliciu, specifice pentru țesut (proaspăt și FFPE), sânge integral, urină, exosomi ( ex Qiagen, Norgen, Invitrogen, Agilent, Zymo etc.). Specialiștii noștri îi vor consilia pe colaboratori în alegerea celei mai bune metode legate de tema lor de cercetare. Toate probele izolate de acizi nucleici sunt evaluate cantitativ (Qubit3.0 și Nanodrop ND-1000) și calitativ (Bioanalyzer 2100).

Controlul cantității și al calității acizilor nucleici pe bază de nanotehnologie
Calitatea și cantitatea acizilor nucleici este necesara pentru studiile de profil molecular. Laboratorul nostru are posibilitatea de a efectua evaluarea bazată pe nanotehnologie a probelor de acizi nucleici, consumănd doar volume mici de probe biologice (1 ul) pentru fiecare analiză. Astfel, date de înaltă precizie legate de calitate și cantitate a ADNului, ARNului, miARNs și secvențele de sinteză complementare (ADNc, ARNc, sonde microarray) precum și proteine pot fi furnizate pentru probe în cantitate limitată (pentru microdisecție cu captura laser (LCM), aspirare cu ac fin sau biopsii cu ac sau un număr mic de celule, cum ar fi celulele circulante tumorale (CTC) sau celulele stem canceroase (CSC).
Infrastructura noastră include Bioanalyzer 2100, un spectrofotometru Nanodrop ND-1000 și un fluorimetru Qubit 3.0.

Analiza qRT-PCR în timp real
Analiza expresiei genelor
Putem monitoriza expresia genelor prin două metode principale de analiză: cuantificare absolută sau relativă. Cuantificarea absolută permite monitorizarea unei singure secvențe țintă pe baza unei curbe standard și exprimă rezultatele ca o valoare absolută, cum ar fi copii / ml (utilizate pentru experimentele care monitorizează una sau două gene de interes, adică evoluția BCR-ABL în timpul progresiei bolii și tratament). Cuantificarea relativă compară nivelurile a două secvențe țintă diferite într-o singură probă și exprimă rezultatele ca raport dintre aceste ținte (gena de interes raportată la gena experimentelor de referință care monitorizează gene multiple, de exemplu căi).
Analiza căii folosind matricea PCR (96 de gene de interes)
Avem posibilitatea de a monitoriza până la 84 de gene pentru o cale de semnalizare sau mecanism specifice folosind detecția SYBR Green și analiza de cuantificare relativă (plăci concentrate PCRarray Pathway de la Qiagen). Astfel, putem determina semnalizarea moleculară a căilor implicate în boală, reglarea genelor țintă prin ARNm, ARNc sau miARN, identificarea obiectivelor de tratament etc.
Identificarea mutațiilor SNP
Genotiparea se realizează prin utilizarea de probe simple pentru detectarea și monitorizarea ampliconilor PCR. Sondele unice marcate fluorescent sunt concepute pentru a hibridiza în mod specific cu secvența țintă care conține SNP de interes. Pe baza comportamentului de topire al sondei de hibridizare, putem determina dacă probele analizate sunt de tip sălbatic sau mutant și homo / heterozigoți (genotiparea HPV).

Studii in vitro:
Laboratorul nostru are un stoc de linii de celule tumorale stabilizate de sân, col uterin, colon, ovarian etc. sau celule normale, cum ar fi fibroblaști, osteoblaști, celule stem etc., care permit studii farmacologice ale diferiților compuși (chimici sau naturali) pe celule vii. Experiența noastră în monitorizarea efectelor celulare include: proliferarea și efectele toxice care pot fi evaluate utilizând teste colorimetrice / fluorimetrice, cum ar fi testul clasic MTT, albastru alamar, etc; evaluarea apoptozei poate fi măsurată utilizând citometrie de flux on-chip. Această analiză calculează procentul de celule apoptotice din populația de celule vii pe baza colorării duale a celulelor cu un marker viu și a anexinei V, un marker specific pentru celulele apoptotice. Aderența și atașarea celulelor pot fi cuantificate prin cultivarea celulelor pe diferite matrici extracelulare (laminină, colagen etc.) și măsurarea timpului necesar dezvoltării complexelor de adeziune focală. Motilitatea celulei poate fi cuantificată vizual prin analiza morfologiei celulare atunci când este cultivată pe un compus ECM. Potențialul de invazivitate este evaluat prin cultivarea celulelor în sistemele transwell și numărarea celulelor de pe ambele părți ale godeurilor. Stemozitatea poate fi evaluată utilizând teste de sferă și picături suspendate pentru a determina proprietățile auto-reînnoirii și supraviețuirii celulelor. Aceste teste se bazează pe capacitatea celulelor de a supraviețui în condiții independente de ser și adeziune, care selectează în mod specific celulele stem dintr-o populație eterogenă de celule.

Studii in vivo:
Laboratorul nostru posedă un echipament IVC pentru animale de experientă (șoareci nuzi, BALB / C, C57BL / 6) care pot fi utilizați în cercetarea de bază și în descoperirea și dezvoltarea de medicamente neclinice. Putem efectua studii de toxicitate, farmacologice, de livrare, evaluarea caracteristicilor tumorale și studii de inhibiție a efectelor agresivității tumorale..

Screening la nivelul genomului:
Cu mai mult de 14 ani de experiență în analizatranscriptomului, putem oferi servicii complete de screening la nivelul întregului genom folosind platforma Agilent microarray. Serviciile noastre variază de la design experimental, pregătirea probelor, controlul calității, hibridizare și scanare lame până la suport bioinformatic. Tehnologia Agilent, are disponibile atât experimente cu microarray în una, cât și în două culori, folosind tablouri standard sau personalizate (1x180K, 4x44k, 4x180k, 8x60k) pentru diferite specii (uman, șoareci, șobolan, vacă, canin, pui, porc, porumb, orez, arabidopsis etc.) și cantități mici de material biologic (20-100 ng). În prezent, oferim analiza profilului de expresie genică a mARN, miARN și lncARN. La cerere, efectuăm hibridizare genomică comparativă (CGH) și metilare.
Instrumente disponibile: scaner Agilent DNA Microarray cu tehnologie de înaltă rezoluție SureScan, bioanalizator Agilent 2100, spectrofotometru NanoDrop ND-1000 și fluorometru Qubit 3.0.

Analize bioinformatice și statistice
Vă putem ajuta cu analiza experimentelor de microarray de expresie genică, inclusiv: stabilirea proiectării experimentale, prelucrarea datelor de la intensități brute (normalizare, rezumarea probelor, filtrare), liste de gene, adnotări de secvențe, identificarea semnificației biologice (GO, GSEA, KEEG, IPA), încărcarea datelor în depozite publice (de ex. GEO). De asemenea, am efectuat analiza datelor matricei CGH și a datelor de metilare a ADN-ului. Folosim rutina personalizată R / Bioconductor, Gene Spring GX, Analiza căii de ingeniozitate.
Expertiza noastră include, de asemenea, analiza statistică a datelor clinice și a altor date moleculare (expresia genei qRT-PCR, ELISA, studii in vitro și in vivo etc.) și integrarea acestora în contextul biologic.

Analiza funcțională
Putem evalua funcționalitatea genelor prin teste de silențiere sau supraexprimare. Genele de interes (ARNm, ARNc) pot fi clonate în expresia plasmidei sau ARNsi pot fi proiectate împotriva acestor transcrieri. Acești modulatori genetici sunt livrați în celule pentru a crește (plasmide) sau pentru a scădea (siRNAs) expresia genei, permițând astfel studierea evenimentelor biologice declanșate de aceste tratamente antagoniste. Măsurând efectele celulare și moleculare ulterioare putem determina căile și funcțiile inerente reglementate de orice genă de interes.
Funcționalitatea miARN poate fi studiată folosind mimici și inhibitori miARN. Mimiciii și inhibitorii miARN sunt ARN-uri duble și respectiv monocatenare modificate chimic, care mimează sau se leagă în mod specific și inhibă miARN-urile endogene și permit analiza funcțională a miARN-urilor prin reglarea activității acestora. Studiind efectele ulterioare ale supraexprimării sau inhibării miARN-ului asupra expresiei ARNm putem determina țintele și funcționalitatea miARN-urilor.

Consultanță
În plus față de serviciile standard, oferim asistență pentru:
- concept si suport completare cereri granturi
- identificarea tehnologiei adecvate pentru obiective specifice de cercetare
- design experimental și optimizare
- management de proiect
- prezentarea rezultatelor, scrierea și revizuirea manuscriselor

Sunteți încurajați să contactați departamentul nostru pentru a discuta despre potentiale colaborări și pentru a pune orice întrebare.