Proiecte

Proiecte de cercetare în care a fost implicat personalul laboratorului:

1. CNCSIS - Banca Mondială, Baze de Cercetare cu utilizatori multiplii- Centru de Cercetări de Radioterapie Oncologică UMF Cluj- 2000-2002
2. CNCSIS - Rolul receptorilor tirozin kinazici angiogenici în rezistenţa la terapia tumorilor maligne. Noi strategii terapeutice- 2004-2006
3. VIASAN - Studiul farmacogenomic în cancerul ovarian prin tehnica microarray. Soluţii tehnice şi informatice asupra exprimării genelor GSH1, BRCA1, Topo-II, ERCC1, XPA, MDR şi al modulării expresiei genelor p53, p21, BCL2, Bax, VCAM, αvβ3, fibronectina, MMR si HMG1. 2004-2006
4. VIASAN - Sindroame genetice majore în cancerul colorectal. Modalităţi de investigare moleculară.- 2004-2006
5. CEEX - VIASAN Controlul posttranscripţional al expresiei genelor în tumorile maligne. ARN interferenţă în biologia şi tratamentul cancerului – ARNiARRAY - 2005-2007
6. CEEX - VIASAN Evaluarea riscului de cancer în populaţii expuse cronic la metale grele – RISCAMET - 2005-2007
7. CEEX - VIASAN Terapia cu celule stem în regenerarea şi reconstrucţia vasculară –STEMCELLS- 2005-2007
8. CEEX- VIASAN Optimizarea diagnosticului şi terapiei adenocarcinomului de prostată în contextul apariţiei markerilor tumorali urinari şi a intervenţiilor minim invazive PROMARKDIATER 2005-2008
9. CNCSIS -Analiza profilului molecular al genelor implicate în angiogeneza profilului molecular al genelor implicate în angiogeneza şi invazia celulelor tumorale în cancerul colului uterin. Utilizarea radioterapiei în vederea restabilirii profilului genetic normal 2006-2007
10. CEEX- CNMPGenomica Funcţională în Biologia şi Terapia Cancerului –BIOGENERO 2006-2007
11. CEEX - VIASAN Sistemul cu eficacitate sigură de control al calităţii diagnosticului în programul de screening al cancerului – CANSCREEN 2006-2008
12. CEEX- VIASAN Analiza comparativă a profilului molecular în leziunile chistice de pancreas. Utilizarea microarray în evaluarea nivelului de expresie genomică – PANARRAY 2006-2008
13. CEEX – VIASAN Dezvoltarea reţelelor integrate de cercetare implicate în definirea şi calcularea modelelor moleculare – MOLPAT 2006-2008
14. CEEX- VIASAN Screening, profilaxie şi corecţie a malformaţiilor congenitale genito-urinare la copil în epoca tehnicilor terapeutice minim invazive (laparoscopie, endoscopie) – SCANURGENT 2006-2008
15. CNCSIS- IDEI - Screeningul variabilelor de formulare şi tehnologice pentru modificarea farmacocineticii şi acţiunii biologice a unor substanţe medicamentoase în scopul realizării unor forme farmaceutice moderne. 1.000.000 RON (UMF) 2007-2010
16. CEEX- VIASAN Analiza comparativă a profilului molecular în leziunile chistice de pancreas. Utilizarea microarray în evaluarea nivelului de expresie genomică – PANARRAY 2006-2008
17. CEEX – VIASAN Dezvoltarea reţelelor integrate de cercetare implicate în definirea şi calcularea modelelor moleculare – MOLPAT 2006-2008
18. CEEX- VIASAN Screening, profilaxie şi corecţie a malformaţiilor congenitale genito-urinare la copil în epoca tehnicilor terapeutice minim invazive (laparoscopie, endoscopie) – SCANURGENT 2006-2008
19. CNCSIS- IDEI - Screeningul variabilelor de formulare şi tehnologice pentru modificarea farmacocineticii şi acţiunii biologice a unor subsţante medicamentoase în scopul realizării unor forme farmaceutice moderne. 1.000.000 RON (UMF) 2007-2010
20. CNCSIS- IDEI – Identificarea prin reacţia microarray a unor biomarkeri tumorali cu valoare de predicţie noninvazivă în cancerul de prostată. 1.000.000 RON (IOCN). 2007-2010
21. CNMP (PNCDI II) Implementarea terapiei miniminvazive în cancerul colorectal, optimizarea diagnosticului şi prognosticului bolii corelate cu nivelul plasmatic al moleculelor angiogenice în relatie cu VEGF - CELIOMARK.– 400.000 RON partener IOCN 2007-2010
22. CNMP (PNCDI II)- Definirea profilului molecular transcriptomic în predicţia statusului clinic în cancerele mamare rezistente la antracicline. Definirea bolii metastatice în raport cu tumora primara. BREAST-OMICS. 800.000 RON partener IOCN. 2007-2010
23. CNMP (PNCDI II) Optimizarea diagnosticului precoce şi tratamentul stenozelor maligne de căi biliare utilizând ecografia intraductală cu miniprobe, tehnici microarray şi terapia fotodinamică neoadjuvantă LASENDO - 300.000 RON partener IOCN 2007-2010
24. CNMP (PNCDI II)- Identificarea profilelor moleculare transcriptomice în cancerul de col uterin avansat prin studii de genomică functională. CERVIX-array. 1.200.000 RON (IOCN). 2008-2011
25. CNMP (PNCDI II)- Identificarea profilului molecular implicat în detectarea, stadializarea şi răspunsul imunologic în cancerul de pancreas. PANGEN, Partener IOCN 350.000 RON. 2008-2011
26. CNMP- (PNCDI II)- - Terapia genică condiţionată nanotehnologic în hepatocarcinom NANOGEN Partener IOCN 580.000RON 2008-2011
27. CNCSIS- WE - Principii şi aplicaţii ale genomicii funcţionale în biologia şi terapia cancerului (UMF) 2008
28. CNCSIS- MC- Multiplex laser based microarray angiogenesis profiling for detection of ovarian cancer (UMF) 2008

Colaborari internationale

Malignant melanoma group – EORTC
MICROARRAY TECHNOLOGY DEVELOPMENT APPLIED TO CANCER DIAGNOSIS: Distant metastasis free survival of primary cutaneous melanoma is predicted by genome-
wide expression profiling. (executive Dr Ovidiu Balacescu) 2003-2004

FP6 Eurocan plus (coord.IARC Franta.Contr.nr.LSSC-CT-2005-015197) 2005-2008