Prezentare laborator

Misiune:


Dezvoltarea şi aplicarea unor metode şi tehnologii state of the art în descoperirea unor noi procese şi mecanisme în biologia cancerului prin analiza genomului uman, în vederea realizării de noi concepte terapeutice.
 

Tehnologii:

Tehnologiile state of the art ale Departamentului de Genomica Funcţională, Proteomică si Patologie Experimentală, includ facilităţi de analiză la nivel genomic (genomica funcţională şi structurală) , analiza de tip protein-array, validare de noi molecule identificate prin PCR-array, modele animale şi facilităti in vitro.
Utilizarea acestora permite realizarea unor cercetări de graniţă între domeniul fundamental şi cel clinic. Departamentul este structurat în 8 laboratoare şi un spaţiu pentru Patologie Experimentală:
• Extracţii acizi nucleici
• Control de calitate şi cantitate ( Agilent ,Nanodrop)
• Secvenţiere şi analiza mutaţiilor (Amersham Pharmacia)
• Microarray (platformă completă Agilent)
• ARN interferenţă
• Culturi celule
• RT-PCR , PCR-ARRAY ( Light Cycler 2.0, 480)
• Western blot, imunohistochimie
• Zoobază
 

Studii:


Studiile desfăşurate în Departamentul de Genomică Funcţională, Proteomică şi Patologie Experimentală sunt realizate în următoarele domenii:
• clasificarea moleculară a cancerelor şi a subtipurilor acestora; utilizarea tehnologiei microarray Agilent – WHG şi PCR array; evaluarea nivelelor de expresie genică pe baza carora se stabilesc genele de interes in cadrul patologiei studiate (prostata, san, ovar); includerea genelor de interes in mecanisme moleculare la nivel celular. validarea rezulatelor pin studii complementare;
• identificarea moleculelor cheie implicate în apariţia cancerelor; studii de transcriptomică prin microarray şi analiză complexă de bioinformatică şi biostatistică; validarea datelor obţinute prin tehnologii complementare la nivel transcipţional şi de traducere a informaţiei genetice;
• teste de screeningîin cancerul de col uterin (HPV) pentru subtipurile de risc crescut (16 si 18)
• utilizarea tehnologiilor de ARN interferenţă în vederea realizării controlului posttranscriptional al expresiei genelor
• evaluarea farmacogenomică a acţiunii medicamentelor citostatice; identificarea posibilelor ţinte moleculare implicate în mecanismele de rezistenţă tumorală funcţie de clasa de citostatic utilizată; studierea mecanismelor de apoptoză şi angiogeneză în contextul evoluţiei tumorale şi al terapiei antitumorale adminstrate.
• monitorizarea terapiei antitumorale hematologice (evaluare răspuns molecular pt gena BCR-ABL) prin qRT-PCR.
• studii de epigenomică – mecanisme ale metilării ADN şi modificări ale proteinelor histonice în structura ADN –ului şi a expresiei genelor, în tumorile maligne ale colonului şi rectului. Evidenţierea mecanismelor epigenetice aberante în dezvoltarea cancerului.
• evaluare in vitro si in vivo pe animale de laborator a implicatiilor imune ale dezvoltării tumorale şi utilizarea nanotehnologiilor pentru terapia ţintită a cancerului.