Prezentare laborator

Domeniile de cercetare ale laboratorului


Biostatistica se desfăşoară pe trei nivele: managementul studiilor clinice şi de laborator, evaluări specifice de biostatistică incluse în lucrările de medicină elaborate în cadrul IOCN, dezvoltarea de noi metode statistice.

Informatica medicală este liantul principal al celor trei direcţii amintite mai sus. Are ca obiect toate bazele de date ale institutului împreună cu toate capacităţile de programare-dezvoltare. Datorită modului de operare integrativ, informatica medicală depăşeşte cu mult cadrul biostatisticii şi abordează probleme de natură administrativă.
Prezentăm un rezumat succint al principalelor activităţi care rezultă din prezentarea schematică de mai sus.

a) Managementul studiilor clinice şi de laborator are în vedere întreg ciclul de existenţă al studiilor: elaborarea designului, formularea ipotezelor, stabilirea metodelor statistice şi calculul numărului de pacienţi necesari, randomizarea şi colectarea datelor, prezentarea şi valorificarea rezultatelor. Ultimul studiu încheiat a fost MBR COL 2006-2008 în cadrul grantului CNCSIS care studia markerii biologici prin testul cometei. În prezent avem în vedere două granturi din cadrul laboratorului ANGIOCOL şi CERVIX.

b) Evaluările specifice de biostatistică incluse în lucrările de medicină ale IOCN se bazează pe utilizarea intensivă a unor softuri specializate cum ar fi STATVIEW, STATISTICA, STATA, MEDCALC, SPSS etc., precum şi a unor module specializate programate şi dezvoltate în cadrul laboratorului. Estimăm că 75% dintre lucrările elaborate în cadrul IOCN şi prezentate sau publicate în străinătate au beneficiat de aportul biostatisticianului.

c) Dezvoltarea de noi metode statistice au avut ca punct de plecare necesităţi practice care au rezultat din analiza datelor de observaţie obţinute în cadrul IOCN. Cum este de aşteptat majoritatea se referă la modelarea supravieţuirilor sau probleme înrudite. Majoritatea rezultatelor au fost prezentate sau publicate la Universitatea Babeş-Bolyai sau în cadrul unor manifestări ale Societăţii Internaţionale de Biometrie (IBS) fiind recenzate şi indexate în reviste de referate cum ar fi Zentralblatt sau Mathematical Monthly.

d) Dezvoltarea unor sisteme informatice modulare cu următoarele arii de cuprindere:
- internări/ externări/ administraţie/ date personale pacient
- tratamente chirurgicale
- tratamente de chimioterapie
- tratamente radiante
- registrul malign
- departamentul de anatomie patologică
- platoul de imagistică.

e) Dezvoltarea unor programme destinate prelucrării imaginilor de laborator cum ar fi număratrea coloniilor celulare şi evaluarea lezării nucleului prin testul cometei. În prezent ne aflăm în faţa unei provocări privind evaluarea apoptozei şi a microdensităţii vasculare.