Direcţii de cercetare

1. Pe termen scurt (2 ani)

Elaborarea unui soft prin intermediul căruia să se interpreteze cât mai obiectiv imaginile preluate de la echimpamentele laboratoarelor IOCN (densitatea vasculară, apoptoza, microarray+/-?, etc.) şi care să fie integrat în actual sistem informatic al IOCN.

Armonizarea diverselor module ale sistemului informatic al IOCN în care laboratorul BINFOMED să aibă un rol central.

2. Pe termen mediu (5 ani)

Asigurarea unui mediu de dezvoltare-programare în concordanţă cu dezvoltările tehnologiilor informatice de vârf hard şi soft ale echipamentelor de calcul, baze de date, limbaje de programare, administrare reţele de calculatoare, tehnologie internet adaptate la cerinţele IOCN.

Studierea tendinţelor actuale în materie de biostatistică şi metodologia cercetării care să conducă eventual în final la elaborarea unui soft propriu de prelucrare statistică flexibil care să depăşească barierele softurilor comerciale şi să fie complet adaptat cerinţelor noastre.